Afbeelding

Minder, minder, minder

Politiek

Graag informeert OLW u weer kort over de belangrijkste punten tijdens de laatste raadsvergadering. 

Minder glyfosaatgemeente
In onze gemeente hebben we helaas nog veel onverantwoordelijke boeren, die glyfosaat spuiten. Glyfosaat is omstreden onder andere vanwege de verdenking als veroorzaker van ziekte van Parkinson. En daarom is het in bepaalde landen al verboden. Maar dat weerhoudt dus een aantal van onze lokale boeren er niet van om in het voorjaar onze akkers weer geel te spuiten, zelfs tegen de woongrens van Groenlo (Hartreize) en Lichtenvoorde aan! Tijdens de gemeenteraad werd door alle partijen besloten om op haar eigen verpachte landbouwgronden geen glyfosaat meer toe te staan. Een kleine stap in de goede richting, en hopelijk zet het onze lokale boeren aan tot een verantwoorde manier van boeren.

Minder industrieterrein?
Nou nee, maar als het aan OLW had gelegen wel. Wederom wordt Bedrijvenpark Laarberg fors uitgebreid. OLW is tegen nog meer industrieterrein omdat we vinden dat er nu wel voldoende van is in Oost Gelre, en dat verdere uitbreiding de leefbaarheid, de natuur, ons kleinschalig landschap en kleine kernen zoals Zwolle en Holterhoek nog meer onder druk zet, maar ook het recreatie en toerisme. En die overlast zal straks alleen maar groter worden, als dit college en die van Berkelland haar plannen voortzet om De Laarberg nog een keer verder uit te breiden richting Eibergen.
Ook roeren zich steeds vaker gevestigde ondernemers op De Laarberg, omdat ze zich zorgen maken over de expansiedrift van dit college. Nog meer concurrentie op de nu al overspannen arbeidsmarkt, daar zitten gevestigde ondernemers niet op te wachten, en ook zij willen in het algemeen geen degradatie van hun omgeving met een migrantenhotel naast hun bedrijf. Wij stemden tegen de uitbreiding van De Laarberg, maar de meerderheid van de raad, onder aanvoering van CDA/VVD, helaas voor….

Minder basisscholen?
Liever niet, maar de leerlingenkrimp op onze basisscholen zet door, vooral in de kleine kernen en dan kan dat ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Samen met de schoolbesturen, gemeente en inwoners ligt er een forse uitdaging om bijvoorbeeld de Ludgerusschool in Zwolle open te houden. Een kleine kern zonder basisschool is een enorme aderlating voor de leefbaarheid. Wij drongen er bij wethouder Dusseldorp op aan om met een concreter plan van aanpak te komen, maar ze hield de boot nog een beetje af en gaf aan volop in gesprek te zijn met alle partijen. Wij geven haar nu nog het voordeel van de twijfel, maar het is goed dat inwoners van Zwolle en Mariënvelde zelf ook goed de vinger aan de pols houden en inspraken tijdens de debatten. Alleen met gezamenlijke denkkracht kunnen we mogelijk een sluiting van een basisschool in een kleine kern uitstellen of vermijden.


Namens de fractie van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW),
Paul Wallerbos en Ton Meijer

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant