Kerkgebouw Harreveld
Kerkgebouw Harreveld Foto Stichting STAGATHA Rini Doppen

Kogel door de kerk met aankoop door stichting STAGATHA

Religie

HARREVELD - Na drie jaar hard werken, rekenen, overleggen en onderhandelen vond op 23 december 2022 de officiële overdracht van het onroerend goed plaats aan de Stichting STAGATHA. Op 1 oktober 2022 was financiering al rond voor de aankoop van het kerkgebouw van Harreveld, het daarbij behorende parochiecentrum, de woningen Kerkstraat 40 en 40a (pastorie), de pastorietuin, de kruiswegstaties en de woning Kerkstraat 48 rond was. 

Hiermee heeft stichting STAGATHA de kerk voor Harreveld met bijbehorend onroerend kunnen behouden, waarmee het fraaie dorpsaanzicht en de dorpskern in stand blijven. Het stichtingsbestuur spreekt haar dank uit aan allen die hieraan een steentje hebben bijgedragen.

Op 18 december 2022 vond in de St. Agathakerk de laatste eucharistieviering plaats, waarna deze op 23 december 2022 is ontheiligd. Hierdoor is vanaf het jaar 2023 de weg vrij voor het daadwerkelijk uitvoeren van het herbestemmingsplan.

Rijksmonument
De St. Agathakerk is een rijksmonument door de muurschilderingen en enkele oude interieurdelen. Hierdoor kunnen er geen grote aanpassingen aan het interieur gedaan worden. Toch betekent dit niet dat er niets mogelijk is. Door de toekomstige activiteiten onder te verdelen in vier pijlers is er een toekomstbestendig herbestemmingsplan ontwikkeld, dat kortweg kan worden omschreven als een multifunctionele ontmoetingsruimte met een museumfunctie in combinatie met de verhuur van de (pastorie)woningen. De vier pijlers zijn:

1. De kerk als ontmoetingsruimte voor concerten, lezingen, tentoonstellingen, festiviteiten, bijeenkomsten, stiltecentrum, afscheidsvieringen zowel niet kerkelijk als kerkelijk etc.

2. Verhuur van de kerk aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Harreveld voor het houden van woord- en gebedsvieringen etc.

3. De kerk als ‘Museum Jos ten Horn’ de kunstenaar die het huidige interieur heeft ontworpen. Een museum in combinatie met de prachtige pastorietuin met historische kruiswegstaties en de gunstige ligging aan de fietspaden/N18 biedt aanvullende mogelijkheden voor Harreveld.

4. Verhuur van de (pastorie)woningen: Kerkstraat 40, 40a en 48. Op de website vindt u meer informatie en een uitgebreid overzicht van wat er nu mogelijk is.

Stichting met ANBI-status
De komende tijd zal de aandacht gericht zijn op het in gang zetten van de verschillende onderdelen van het plan. Als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen zal het plan ook de toets van de steeds duurder wordende energie, maatregelen op het gebied van veiligheid etc. moeten kunnen doorstaan. Voor het in gang zetten naar deze toekomstige groei zijn ook financiële middelen nodig. STAGATHA gaat hiervoor actief de boer op en de Belastingdienst heeft aan STAGATHA de ANBI-status verleend, wat inhoudt dat giften aan de stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Elke financiële bijdrage aan STAGATHA is van harte welkom.

Meer weten of gebruik willen maken van de ruimte, of interesse om als vrijwilliger te helpen? Kijk op de website of neem contact op met de stichting.


Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld, 06-21328492 www.stagathaharreveld.nl / info@stagathaharreveld.nl

ANBI status, Kvk 85312266, Bankrekening NL69RABO 0190 3021 43

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna