Een scène uit 'Knielen op een bed violen', naar het gelijknamige boek van Jan Siebelink. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Een scène uit 'Knielen op een bed violen', naar het gelijknamige boek van Jan Siebelink. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Avond over jeugdherinneringen en de rol van het geloof

Religie

LICHTENVOORDE - Met als titel ‘de erfenis van de vaderen’ gaat ds. Hans Hinkamp op donderdag 16 maart in de Johanneshof in op de rol van de mensen die ons voorgaan op onze levensweg. Deze boeiende, gratis te bezoeken avond vindt plaats in de Johanneshof en start om 20.00 uur. 

Een woordenboek vertaalt het woord ‘vaderen’ met: voorouders. Ieder mens neemt op de weg door het leven de herinneringen en ervaringen uit het verleden mee. Wat krijg je mee als kind? Bewust en/of onbewust? Waar de een de jeugdherinneringen omarmt en ze als een zegen ervaart, daar is het voor de ander een last en een worsteling om ze los te kunnen laten.

In de boeken ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink, ‘Magdalena’ van Maarten ’t Hart en ‘Dorsvloer vol confetti’ van Franca Treur zien we het thema ‘de erfenis van de vaderen’ terugkeren. Verbindende factor is dat alle drie schrijvers opgroeiden in een streng christelijk gezin. Hoe ga je hiermee om? Waar komt dat vaak als beklemmend ervaren geloof vandaan? Wat valt hier theologisch over te zeggen? Kennis van de boeken is niet nodig. Het wordt zeker geen boekbespreking. Al met al: een avond over jeugdherinneringen en de rol van geloof.

Adres Johanneshof: Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde. Meer informatie: Sjors Tamminga, 0544-37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna