Artist impression van de te realiseren bmx-baan in het Eschpark.

Artist impression van de te realiseren bmx-baan in het Eschpark. 

Buurt acht overlast nieuwe bmx-baan onaanvaardbaar

Sport

OOST GELRE - Buurtbewoners vrezen een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat als de plannen van de gemeente over de nieuwe bmx-baan doorgaan. De nieuwe baan staat gepland bij het Eschpark. Dinsdag vergaderde de raadscommissie over het bestemmingsplan. Ina Zondag maakte van de gelegenheid gebruik en sprak in namens 10 huishoudens uit de buurt.

Door Kyra Broshuis

“Wij hebben een zienswijze ingestuurd en daarop de antwoorden mogen ontvangen. Hierbij zijn echter onze wenkbrauwen gaan fronzen. U gaf in het bestemmingsplan aan dat het woon- en leefklimaat goed was te noemen; dit verandert u nu in een aanvaardbaar woon-en leefklimaat. In onze ogen kunt u echter niet van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat spreken. Immers zal de woonkwaliteit drastisch afnemen bij het houden van clubwedstrijden, regionale en landelijke wedstrijden op de bmx-baan. Dit i.v.m. geluidsoverlast van geluidsinstallatie, muziek, starthek, schreeuwende toeschouwers, gillende kinderen en deelnemers”, zo zegt Zondag.

Geluidsbelasting
Ze stelt dat de buurt niet wordt beschermd tegen de geluidsbelasting en dat de gemeente het gebruik van de geluidsinstallatie 12 keer per jaar toe wil staan. “Wij willen u erop attenderen dat het uitgangspunt maximaal 12 keer per jaar is gebaseerd op 1 keer per maand. Het seizoen van de overbelasting van de bmx-baan ligt in de periode van maart tot november en betekent dus 8 keer in deze situatie. Waarom neemt u dit aantal van maximaal 8 keer per jaar niet op in het bestemmingsplan? Hiermee zou u een eerste handreiking doen naar de buurt. Want wij zien heel duidelijk een partijdigheid naar de FCCL toe, aangezien u graag op het huidige terrein huizen wilt bouwen. Moet het zover komen dat wij als buurt via handhaving de voorzieningen dienen af te dwingen aangezien wij van de metingen van het akoestisch onderzoek flink hinder verwachten.” Ook de aantasting van het groen is de buurt een doorn in het oog. “We willen u er aan herinneren dat het gebied ook voor een groot gedeelte uit groen bestaat, het Eschpark immers heeft zelf ook een bestemming groen en verder is het gebied agrarisch met zijn weilanden en natuur. Hier is het rustiger dan in het dorp of stad. Er leven ook vele dieren in de natuur en de weilanden. Die mede zorgen voor biodiversiteit in het gebied en zouden dus niet blootgesteld mogen worden aan zulke hoge geluidssterktes en frequenties.” Dat de buurt zich beraamt op verdere stappen wordt duidelijk aan het eind van het betoog. Zondag raadt de gemeente aan een bedrag in de begroting op te nemen voor planschade. “Want het woon- en leefklimaat voor ons als aangrenzende buurtbewoners wordt met de komst van de bmx-baan onaanvaardbaar!”

Sinds 2001
De FCCL spreekt niet in maar heeft wel een brief gestuurd aan de raads- en commissieleden. Voorzitter Coen Gribbroek schrijft over de noodzaak van de verplaatsing van de FCCL. ‘De FCCL beschikt over een baan die niet voldoet aan de landelijke KNWU standaarden, heeft haar apparatuur en fietsen opgeslagen in lekkende containers en ontvangt de gasten in een hokje van 5 bij 3 dat op het punt van omvallen staat. Met andere woorden; wij kunnen onze leden niet de voorzieningen bieden die verwacht mogen worden van een BMX-vereniging. Dit is niet een situatie die pas recent speelt. De eerste gesprekken omtrent een nieuwe baan stammen uit het jaar 2001! Feit blijft dat we, ondanks dat we zijn blijven investeren in onze baan, tegen het gegeven aanlopen dat de huidige locatie te klein is en dat jarenlange noodzaak blijft bestaan om op een andere locatie onze sport te gaan bedrijven.’De FCCL stelt dat dat zij het absolute maximum heeft gedaan om de buurt tegemoet te komen. De club beseft dat er omwonenden zijn die hier minder positief in staan. ‘Maar ongeacht waar de nieuwe baan gepositioneerd zou worden, feit blijft dat veranderingen in eerste instantie altijd leiden tot weerstand’, schrijft Gribbroek.

De raad beslist op 22 november over het voorstel bestemmingsplan woonwijken Lichtenvoorde, herziening bmx-baan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna