Coen Gribbroek, voorzitter van de FCCL, sprak nog eenmaal de raad toe over de nieuwe bmx-baan. Foto: Kyra Broshuis

Coen Gribbroek, voorzitter van de FCCL, sprak nog eenmaal de raad toe over de nieuwe bmx-baan. Foto: Kyra Broshuis

BMX-baan op Eschpark gaat door

Sport

Buurt delft onderspit

Door Kyra Broshuis

LICHTENVOORDE - De vele inspraakreacties van de buurt rondom het Eschpark hebben niet mogen baten; de gemeenteraad van Oost Gelre stemde dinsdagavond in met bestemmingsplan dat de realisatie van een BMX-baan met bijbehorende voorzieningen mogelijk maakt op de locatie Eschpark. Dinsdag spraken buurtbewoners Schenk en Meijer nog de raad toe in een allerlaatste poging de komst van de bmx-baan tegen te houden. Ook FCCL-voorzitter Gribbroek sprak de raad weer toe om duidelijk te maken dat de vereniging hard toe is aan een nieuwe baan en daar ook al jaren mee bezig is. Gribbroek benadrukte dat de vereniging graag in goede harmonie met de buurt wil functioneren. 

Extra krediet ligt zwaar op de maag
De VVD was kort van stof; de partij staat positief tegenover de ontwikkeling van de crossbaan op de genoemde kosten. Wel heeft de partij zorgen over de het extra bedrag van 3 ton. NLog is het eens met die laatste opmerking van de VVD. Bertie Bosker van de NLog zegt de locatiekeuze prima is. “De beste keuze. Wel is het belangrijk dat de geluidswal ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het gevraagde extra krediet van 3 ton ligt ons wel zwaar op de maag, is dit echt nodig? En blijft het daar ook bij?” Het CDA zegt dat het plan aan alle wettelijke normen voldoet. “De FCCL is al sinds 2001 bezig met een zoektocht naar een nieuwe locatie, toen was ik net geboren”, zegt Bram Polman. “Wij stemmen in met het voorstel, met deze baan is de FCCL klaar voor de toekomst én is er de mogelijkheid om op het te verlaten terrein woningbouw voor onder andere starters te realiseren.”

Doen we hier wel goed aan?
Paul Wallerbos van OLW is tegen de komst van de baan in het bedoelde gebied. “Daar ligt een groene long die nu opgeofferd zal worden. De buurt staat al onder druk door de N18 en de bouw van een appartementencomplex. Die 3 ton extra komt voor ons niet als een verrassing, we hebben daar al voor gewaarschuwd. We hebben begrip voor de bezwaren van de buurt. Een andere locatie was ons inziens een betere oplossing geweest.” De PvdA zegt bij monde van Richard Klein Tank dat de partij aan het twijfelen is gekomen. “Maart vorig jaar konden we instemming met deze locatie, op basis van een schets. Als we nu kijken naar de onderzoeken die zijn gedaan dan twijfelen we. Doen we hier wel goed aan? Als je het goed wil doen zouden aan beide zijden geluidswallen moeten komen, dat is echter niet wenselijk. Wij denken dat de derde locatie van ons lijstje destijds, de Besselinkschans, wellicht de beste locatie was. We begrijpen dat de FCCL verder wil. We hadden wellicht vorig jaar een andere keuze moeten maken.” Ronald Willering van OOG zegt dat het totaal bedrag van 9 ton in deze tijd niet uit te leggen is. “We moeten realistisch zijn, de FCCL kan nu hun sport wel bedrijven alleen niet volgens de richtlijnen van de KNWU. Een baan op de Besselinkschans zou een heroverweging waard zijn.”

VVD, NLog en CDA stemmen voor en daarmee is het voorstel aangenomen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna