Foto: Kyra Broshuis
Foto: Kyra Broshuis

Maximaal 30 in bebouwde kom

Vervoer

Nieuwe regel moet gelden in alle kernen

OOST GELRE- Maximaal 30 kilometer per uur in alle bebouwde kommen van de gemeente Oost Gelre. Dat is één van aanpassingen aan het verkeers- en vervoersbesluit Oost Gelre. Inwoners hebben meegedacht over de veranderingen. “Veel inwoners maken zich zorgen over de veiligheid en snelheid op de wegen”, zo zegt de gemeente. Daarom zal er ook op enkele ontsluitings- en erftoegangswegen een maximale snelheid van 30 km per uur gaan gelden. Het gaat dan om de de Borculoseweg, Ruurloseweg, Winterswijkseweg, Industrieweg, Parallelweg en de wegen op de Laarberg in Groenlo. Voor Lichtenvoorde gaat het om de Varsseveldseweg, Het Brook vanaf Het Veen, Aaltenseweg, James Wattstraat en de wegen op De Kamp. 

Vrachtverkeer
Naast de maximale snelheid zijn er nog twee andere belangrijke aanpassingen. Zo komt er een verbod op doorgaand vrachtverkeer en wordt er een extra verbinding gerealiseerd voor de zuidelijke woonwijken in Lichtenvoorde. Vrachtverkeer door de kernen maakt gebruik van de gebiedsontsluitingswegen. Niet al het vrachtverkeer moet echt in de kernen zijn, maar is doorgaand verkeer. De gemeente wil daarom een verbod op vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook dit gaat gelden voor alle kernen.

Lichtenvoorde
Inwoners van de zuidelijke woonwijken in Lichtenvoorde willen een betere ontsluiting van de wijk richting centrum. Daarvoor zou er een doortrekking van de Kievitstraat en de Willem Geurink- Martin Leliveltstraat kunnen komen. “We moeten onderzoeken of dat past in het bestemmingsplan. Wellicht trekt een extra ontsluitingsmogelijkheid ook weer extra verkeer aan waardoor het drukker wordt”, legt de gemeente uit.

Tweede Kamer
Het idee van maximaal 30 in de bebouwde kom is niet nieuw. Vorig jaar steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van GroenLinks en de SGP voor dit plan. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid steunt het plan. De stichting denkt dat tussen de 22 en 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden voorkomen kan worden door de maatregel. De ANWB denkt er echter anders over. De bond vindt dat de maatregel van overal 30 kilometer per uur te ver gaat. ‘Van 50 naar 30! (Maar niet overal)”, is het credo van de ANWB. De bond wil wel dat waar fietsers van de rijbaan gebruik maken, de snelheid altijd terug moet naar maximaal 30.

De raad besluit in november over de aanpassingen aan het verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024. Als de raad instemt met het voorstel dan worden de wijzigingen stapsgewijs ingevoerd. Te beginnen vanaf het centrum en dan verder naar de woonwijken. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna