De verschillende opties voor het doortrekken van de Betuwelijn. Illustratie: Achterhoek Nieuws

De verschillende opties voor het doortrekken van de Betuwelijn. Illustratie: Achterhoek Nieuws

De Noordtak heeft vrienden en vijanden

Vervoer

Lichtenvoordenaar Voorhuis is groot voorstander Noordtak, raadslid Wallerbos is het volstrekt met hem oneens

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - In de Achterhoek wordt om het hardst geschreeuwd door de tegenstanders van de Noordtak, de aftakking van de Betuwelijn die onder andere door Oost Gelre zal komen te liggen. Toch is niet iedereen fervent tegenstander. Cocky Voorhuis uit Lichtenvoorde is een hele andere mening toegedaan. Voorhuis schrijft in een reactie aan de redactie van Achterhoek Nieuws niet tegen de Noordtak te zijn: “Waarom zouden wij niet ons steentje bijdragen? We profiteren toch ook van de welvaart in Nederland. De Noordtak is een milieuvriendelijk alternatief voor vervoer over de weg. Bovendien wordt het tijd dat de andere spoorlijnen worden ontlast, zwaar transport dwars door o.a. Dieren, Brummen, Zutphen, Almelo, Hengelo en Borne en dat naast alle passagierstreinen. Een spoorlijn kan goed ingepast worden in het landschap, laten we er voor pleiten dat dat gebeurt.” Paul Wallerbos van OLW heeft een tegenovergestelde kijk: wat hem betreft geen Noordtak.

‘Niet alleen maar profiteren’
Voorhuis pleit voor het verdiept aanleggen van de spoorlijn en het realiseren van wildtaluds. “Bijna alle natuur in Nederland is door de mens gemaakt, dus dit moeten we ook kunnen. Weerstand is er zeker in de Achterhoek, ook door boeren die hun eigen land kapot hebben gespoten en gemest, die alle groenstroken hebben vernietigd. Ik vind dat we in een prachtig deel van Nederland wonen. Daar boffen we enorm mee. Achterhoekers profiteren van de rijkdom van Nederland, door de bedrijven die hier zitten, door de boerderijen die er staan. De bouwbedrijven (en dat zijn er heel veel) zouden niet zo rijk zijn als ze niet konden bouwen in het westen. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij alleen maar profijt hebben en geen lasten. Grondstoffen zullen vervoerd moeten worden. Nu gaat dit veelal met treinen door steden en dorpen en ja, ook door natuurgebieden. Het tracé van de N18 ligt niet door het mooiste deel van de Achterhoek, daar kan best de Noordtak langs”, zo zegt Voorhuis. “Het Twentekanaal heeft ook ooit veel weerstand gehad, de N18 ook en zo kun je nog wel meer bedenken. Maar ik denk dat je niet alleen moet profiteren van de welvaart in Nederland, maar dat daar ook bij hoort dat je ergens last van kan hebben. De mensen die klagen hebben waarschijnlijk nooit buiten de Achterhoek gewoond. Ze zijn verwend.”

‘Technisch nauwelijks mogelijk’
OLW, de politieke partij die een gezamenlijk verzet tegen de Noordtak initieerde, zegt dat het juist wel om een enorme aantasting van het landschap gaat. “Inpassen is technisch nauwelijks mogelijk, kijk maar naar de (foto’s van) de Betuwelijn. En inpassing kost gigantisch veel extra geld, wat de politiek in Den Haag, die toch al neerkijkt op Twente en de Achterhoek, er niet voor over zal hebben. Alleen Havenbedrijf Rotterdam (de meest vervuilende haven van Europa) profiteert financieel-economisch van de Noordtak. Maar voor de Achterhoek en Twente heeft het alleen maar negatieve impact, bijvoorbeeld op onze toeristisch-recreatieve economie. Het stimuleren van nog meer goederenvervoer over de wereld, met nog meer spoorlijnen, helpt het milieu zeker niet verder”, zegt voorman Paul Wallerbos. Hij zegt dat het milieuvriendelijkste en meest logische is om containerschepen niet naar Rotterdam maar op Hamburg te laten varen. “Dan heeft Duitsland naast de lusten vooral zelf de lasten.”

Er wordt in de Achterhoek en in Twente volop bezwaar gemaakt tegen de Noordtak. Of dat voldoende is, zal de tijd leren. Wordt vervolgd. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna