Als het aan de Achterhoek Board ligt, blijft de N18 in de Achterhoek zoals ie is. Geen 2x2-baansweg, dus achter de vrachtwagens blijven hangen. Foto: Kyra Broshuis

Als het aan de Achterhoek Board ligt, blijft de N18 in de Achterhoek zoals ie is. Geen 2x2-baansweg, dus achter de vrachtwagens blijven hangen. Foto: Kyra Broshuis

Achterhoek Board ziet geen heil meer in lobby aanpassing N18

Vervoer

OOST GELRE - Het gedeelte van de N18 dat door de Achterhoek gaat, blijft zoals het is. Er komen geen dubbele rijbanen over de volledige lengte van het traject. Daarmee verdwijnt een langgekoesterde wens van vooral coalitiegenoten VVD en CDA in de prullenbak. Dat is de verwachting nu de Achterhoek Board zegt te stoppen met de lobby. De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board zet zich in voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek volgens de Achterhoek Visie 2030. De Board wordt gevoed en gecontroleerd door de Achterhoek Raad. Daarin zit van elke fractie van elk van de zeven Achterhoekse gemeente een vertegenwoordiger.

Door Kyra Broshuis

Ruime meerderheid
Op 26 september vergadert de Raad weer en op de agenda staat onder andere de onderbouwing van de Board van de wijziging van N18-passage in de Achterhoek Visie 2030. Vorig jaar heeft de Achterhoek Raad met een ruime meerderheid gestemd voor de komst van een ‘betere stroomweg’ van en naar de Achterhoek. Stip op de horizon is daarbij een volledige 2x2 baans weg, 100 km/uur en met ongelijkvloerse kruisingen. Daar zou in stappen naartoe gewerkt worden. Aan de thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid is na het akkoord gewerkt aan een haalbaar plan; gefaseerd via zogenaamde ‘bouwstenen’ volgens advies van onderzoeksbureau Antea, om zo tot een volledige 2×2 weg in 2040 te komen.

Niet reëel
“En nu geeft de Thematafel aan dat het niet reëel is om een succesvolle lobby te voeren richting het rijk en de provincie voor de realisatie van het gehele eindbeeld voor 2040”, zegt Kees Porskamp die namens de VVD Oost Gelre in de Achterhoek Raad zit. De Board stelt in het raadsstuk dat er voor het eindbeeld grote infrastructurele wijzigingen vereist zijn die niet in afzonderlijke bouwstenen op te knippen zijn. De Board zegt voor een keuze te staan: of blijven lobbyen voor investeringen ten behoeve van het gewenste eindbeeld 2040, met het risico op stilstand. Of de lobby verleggen naar een inzet op verschillende maatregelen en bouwstenen die bijdragen aan betere doorstroom, veiligheid en reistijdwinst. Volgens de Board kan er nu beter ingezet worden op openbaar vervoer en een beperkte herinrichting van de N18. Daarmee veegt de Board het oorspronkelijke plan van tafel.

Ongekend, zo zegt Kees Porskamp. “Wij hebben als VVD-fractie eerder al een amendement in deze zaak ingediend. Daarin staat de focus op het eindbeeld met 2x2 rijstroken, 100 km, met ongelijkvloerse kruisingen en maatregelen om een vlotte aansluiting van de A12 op de A18 te bevorderen. Dat amendement is met ruime meerderheid aangenomen.”

Lange adem
Porskamp vindt de move van de Board dan ook ongepast. “Wij vinden dit nogal wat. De Board heeft vanaf het begin weinig enthousiasme getoond over het door ons ingediende amendement. Nu willen ze met lapmiddelen de N18 verder opknappen. We moeten ons blijven richten op die stip op de horizon. Het is een kwestie van een lange adem. De Board werpt nu, bij een klein beetje tegengas, de handdoek al in de ring. Ook met het lentediner werd het onderwerp niet aangesneden. De Board vaart een heel eigen eigen koers met dit voorstel. Het is een nietszeggend plan. Wij mogen een Achterhoek Board met visie verwachten. Als het aan hen ligt, blijven we zitten met dit gedrocht tussen Varsseveld en Groenlo.”

Porskamp vindt het voorstel een schoffering van de raad. “Ze overrulen hiermee een aangenomen amendement. De Achterhoek Raad bestaat uit democratisch gekozen raadsleden; dat democratische gedeelte mag niet buitenspel gezet worden. Ook al horen ze honderd keer ‘nee’, je moet wel blijven volhouden om je doel te behalen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna