Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Werenfriedstraat Zieuwent.

Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Werenfriedstraat Zieuwent. 

Plannen woningbouw Werenfriedstraat Zieuwent nu ter inzage

Wonen

ZIEUWENT - Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de nieuwbouw aan de Werenfriedstraat in Zieuwent liggen nu ter inzage. Het gaat hier niet om grond van de gemeente maar om een initiatief van Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling BV uit Zevenaar in samenwerking met KAPA Vastgoed uit Doetinchem en een particuliere partij. Het plan behelst een woonerf en drie vrijstaande woningen. In totaal gaat het om 21 woningen. “Dat kunnen er 22 worden omdat er de mogelijkheid bestaat op één vrijstaande kavel een tweekapper te realiseren”, zo zegt wethouder Marieke Frank. “De doelgroep is breed; starters, doorstromers en senioren.”

Inbreiding vóór uitbreiding
Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen’ vastgesteld. In de ruimtelijke verkenning zijn diverse zones aangeduid voor mogelijke woningbouwlocaties per kern. Voor zowel de gemeenteraad als het college is het realiseren van woningbouw in de kleine kernen een belangrijk speerpunt. Om goede keuzes te maken over welke gebieden/plekken het meest wenselijk zijn, is de zogeheten ‘leefbaarheidsthermometer’ opgesteld. Deze heeft als uitgangspunt: bouwen op plekken waar het de leefbaarheid van de kernen het meest ten goede komt. Het uitgangspunt hierbij is “van binnen naar buiten” en inbreiding vóór uitbreiding. Voor Zieuwent zijn de kaders aangegeven voor plannen op het gebied van woningbouw, zonnepark en landschappelijke inrichting voor het plan Werenfriedstraat.  Fase 1 hier is de ontwikkeling van het woonveld met rijwoningen, levensloopbestendige woningen en een aantal vrijstaande woningen. In het plangebied worden 8 woningen voor starters gerealiseerd. Om dit aantal woningen voor starters en om de betaalbaarheid van deze woningen te waarborgen zijn in een anterieure overeenkomst hierover afspraken gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden nu voor iedereen 6 weken ter inzage gelegd. Er kunnen zienswijzen tegen de plannen worden ingediend. Voor het aangrenzende zonnepark is inmiddels een verklaring van geen bedenkingen afgegeven door de raad.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant