Dit pand, aan de Beenengang 8 in Lichtenvoorde, krijgt een woonbestemming.  Foto: Kyra Broshuis
Dit pand, aan de Beenengang 8 in Lichtenvoorde, krijgt een woonbestemming. Foto: Kyra Broshuis

Pand Beenengang 8 wordt woonhuis

Wonen

LICHTENVOORDE - Het pand aan de Beenengang 8 in Lichtenvoorde, waar voorheen onder andere een uitzendorganisatie gevestigd zat, kan een woonbestemming krijgen. De gemeente Oost Gelre wil daar medewerking aan verlenen. In eerste instantie was er een verzoek ingediend voor het bouwen van 6 woningen. Daar ging het college niet mee akkoord. Met dezelfde initiatiefnemers is nu overeenstemming bereikt over het realiseren van 1 woning aan de Beenengang 8.

Door Kyra Broshuis

Het pand heeft in het verleden al dienst gedaan als woonhuis en is daarna in gebruik geweest als kantoor. Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Dorpskern Lichtenvoorde’ en heeft de bestemming ‘Centrum’ met een bouwvlak. Het realiseren van een woning past niet in het bestemmingsplan, omdat alleen bestaande woningen zijn toegestaan. Met een omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking, een zogenaamd kruimelgeval, kan medewerking worden verleend aan het plan. 

Huur
“Op basis van de Menukaart Wonen komt de locatie in aanmerking voor herbestemming”, zegt wethouder Marieke Frank. “Het pand heeft al de uitstraling van een woning, doordat het in het verleden al een woning is geweest. In vergelijking met een kantoor heeft de woning een lagere parkeerbehoefte. Aan de achterzijde worden op eigen terrein nog twee parkeerplaatsen gerealiseerd. Er kan daarmee worden voldaan aan het parkeerbeleid.” De woning wordt een huurwoning in de prijscategorie ‘middelduur’. Vanwege de korte afstand tot horecagelegenheid De Koppelpaarden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of er kan worden voldaan aan de geluidsnormen. De ODA is akkoord met het akoestisch rapport van 18 januari 2022. Wel moet er voor De Koppelpaarden maatwerkvoorschriften worden vastgesteld. Daarmee wordt het gebruik van een geluidsbegrenzer verplicht. Tijdens festiviteiten die conform de gemeentelijke festiviteitenregeling zijn gemeld, is het gebruik van de geluidsbegrenzer niet verplicht. Dit kan maximaal 12 keer per kalenderjaar.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna