Het braakliggende stuk doet afbreuk aan het centrumbeeld, zo zegt de PvdA.

Het braakliggende stuk doet afbreuk aan het centrumbeeld, zo zegt de PvdA.

Kyra Broshuis

PvdA: waar blijven de resterende appartementen?

Wonen

Vertraging door onder andere corona

LICHTENVOORDE- In het kader van Geef Lichtenvoorde Kleur is het centrum van het dorp de afgelopen jaren flink op de schop gegaan. Er ontbreken echter nog steeds 13 appartementen en de PvdA wil weten hoe het zit.

Door Kyra Broshuis

“In de raadsvergadering van 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan Dorpskern Lichtenvoorde herziening omgeving Bonifatiushof, Nieuwmarkt en De Leest. Hierin is beoogd tot een planologische afronding te komen van dit meerjarenproject. In het kader hiervan is onder andere de bibliotheek verplaatst, de oude bieb gesloopt, is er extra parkeergelegenheid gecreëerd en is het activiteitenplein gerealiseerd”, zegt Jos te Molder van de PvdA. Hij wijst het college op het plan dat nog niet is afgerond. “Er zouden 36 appartementen gerealiseerd gaan worden, onder andere boven de bibliotheek. Er zijn volgens onze inschatting nu 23 appartementen klaar. We zijn inmiddels 4 jaar verder. Waarom zijn die overige appartementen nog niet gerealiseerd? We leven in een tijd waarin de behoefte aan dit soort woningen juist uitermate groot is. Het beoogde terrein ligt braak en doet op deze wijze ook nog eens nodeloos afbreuk aan het centrumbeeld van Lichtenvoorde.”

Private ontwikkeling

“Ik ben blij dat u deze vraag stelt”, begint wethouder Jos Hoenderboom, “het centrum van Lichtenvoorde verdient alle aandacht. De plannen zijn bouwrijp maar door gewijzigde omstandigheden, zoals corona, is er vertraging ontstaan. We zijn momenteel goed in gesprek over hoe we het plan los kunnen trekken. Het gaat hier echter wel om een private ontwikkeling dus we kunnen niet dwingen.” De wethouder wijst erop dat er in de afgelopen jaren in Lichtenvoorde veel grote bouwontwikkelingen van de grond zijn gekomen. “‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ staat hoog op de agenda. We zijn momenteel alle (deel)projecten aan het herijken en daar hoort dit project uiteraard ook bij. Een groot aantal onderdelen in het centrum moeten een nieuwe boost krijgen.”

De wethouder zegt toe in april met de actuele stand van zaken over de projecten en deelprojecten te komen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant