Aan de rand van Harreveld komen 7 levensloopbestendige woningen. Foto: Kyra Broshuis

Aan de rand van Harreveld komen 7 levensloopbestendige woningen. Foto: Kyra Broshuis

Zeven levensloopbestendige woningen in Harreveld

Wonen

HARREVELD - Aan de Klaproosstraat en de Korenbloemstraat in Harreveld komen mogelijk in totaal 7 levensloopbestendige woningen. De gemeente wil in principe meewerken aan een particulier verzoek hiertoe.

Het gaat om seniorenwoningen, zo licht wethouder Arjen Schutten toe. “In het verlengde van de Korenbloemstraat komen van deze woningen en naast de bestaande woning aan de Klaproosstraat 15 wordt nog één woning gerealiseerd. Er dienen nog wel aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd om te bepalen of de locatie geschikt is voor woningbouw. Het gaat dan met name om verkeerslawaai van de N18.”

Meer ontwikkelingen
Er is zeker behoefte aan woningbouw in de kleine kernen, bevestigt Schutten. “Met deze ontwikkeling wordt enigszins voorzien in deze behoefte. Voor zowel de gemeenteraad als het college is het realiseren van woningbouw in de kleine kernen een belangrijk speerpunt. Om goede keuzes te maken over welke gebieden/plekken het meest wenselijk zijn, is de zogeheten leefbaarheidsthermometer opgesteld. Deze heeft als uitgangspunt: bouwen op plekken waar het de leefbaarheid van de kernen het meest ten goede komt. Het uitgangspunt hierbij is ‘van binnen naar buiten’ (van bestaand stedelijk gebied naar buitengebied; inbreiding voor uitbreiding). In Harreveld zijn inmiddels de locaties aan de Kerkstraat/Harreveldseweg (De Boer) en de Looweg in ontwikkeling. Zoals bekend zijn de kerk en de pastorie gekocht door Stichting Stagatha. Hier komt geen woningbouw; de stichting heeft andere plannen met de locatie. De gebouwen worden straks ingezet als multifunctionele ontmoetingsruimte met een museumfunctie. De bestaande (pastorie)woningen blijven in de verhuur.

Dorpsbelangen
Dorpsbelangen Harreveld is enthousiast over de te ontwikkelen locatie, zo zegt de wethouder. “In november heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en Dorpsbelangen Harreveld. In dit overleg zijn diverse potentiële woningbouwlocaties de revue gepasseerd. Er zijn niet veel locaties in Harreveld die op korte termijn voor woningbouw in aanmerking komen en/of kunnen worden ontwikkeld. DBO Harreveld is dan ook enthousiast over dit particuliere initiatief voor ontwikkeling van één levensloopbestendige woning aan de Klaproosstraat en zes aan de Korenbloemstraat.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna