Afbeelding

OOG wil extra acties voor woningbouw

Wonen

OOST GELRE - Bij de behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad kwam OOG met maar liefst zes moties. De partij vindt dat het college niet voortvarend genoeg aan het werk is met de woningbouw. OOG wil dat er meer gedaan wordt voor jongeren en starters. Bertie Bosker van NLog maakte, voordat Freek Jansen van OOG de moties kon toelichten, nog een korte opmerking: “Zes moties is best veel, we zijn wel verbaasd want bij de kadernota noemde OOG moties nog een oud politiek systeem uit de vorige eeuw.”

Door Kyra Broshuis

Jansen van OOG zegt dat veranderingen op het gebied van woningbouw hard nodig zijn. “Wij willen daarin graag het voortouw nemen. De wethouder wil er niet aan om tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en andere doelgroepen in te zetten. Daar moeten traditionele woningen voor komen in plaats van flexwoningen. Niet slim, zeker niet als je ziet dat het CBS aangeeft dat arbeidsmigranten en andere doelgroepen maar tijdelijk gebruik maken van deze woningen.”  

Flexcity
OOG benadrukt dat het echt crisis is. “Onze inwoners, ouderen en jeugd, vissen achter het net. Starters moeten onnodig lang wachten. Een huis is een primaire levensbehoefte. Maar binnen de woonvisie valt het vooral op dat er een visie is voor een horizon die ver weg ligt. Migranten wonen gemiddeld drie jaar in Nederland. Statushouders hebben altijd eerst een asielstatus met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (5 jaar). Daarnaast hebben wij veel spoedzoekers, mensen die gaan/moeten scheiden of economisch dakloos zijn geworden. Allemaal mensen die tijdelijk iets nodig hebben. Waarom gaan we dan traditionele woningen bouwen voor de tijdelijkheid”, zo vraagt Jansen.

Hij pleit voor de inzet van flexcity: een soort uitzendbureau in flexibele woningvoorraad die schommelingen in vraag en aanbod kan opvangen. “Gewoon in deze regio of naastliggende regio’s. En het mooiste is: het rijk subsidieert 96 miljoen in deze werkwijze.” Jansen wil veel meer flexwoningen en wil dat de gemeente onderzoekt hoe en waar zij dergelijke flexwoningen kunnen bouwen. Het moet dan gaan om tachtig tot honderd van deze woningen. In de derde motie vraagt OOG het college te kiezen voor een eigen gemeentelijk coöperatief woonbedrijf. “Zodat wij zelf aan het roer staan. Daar kunnen de gemeentecorporaties in participeren, maar is geen vereiste. Wij vinden in deze raad dat zij al te lang te weinig produceren.”  

Actieve grondpolitiek
Met zogenaamde actieve grondpolitiek zou de gemeente een extra instrument hebben om de woningnood op te lossen. “De gemeente is nu veel te afhankelijk is van projectontwikkelaars, grondmakelaars, vastgoedeigenaren en woningcorporaties. Uitnodigingsplanologie zoals nu, werkt niet. Een private eigenaar kan ervoor kiezen een kavel bewust niet te ontwikkelen, wat een slechte invloed heeft op de kwaliteit van het omliggende gebied. We moeten daarom toe naar een plan voor actieve grondpolitiek.”

Biobased bouwen
OOG pleit daarnaast nog, in samenwerking met de PvdA, voor biobased en duurzaam bouwen. “We moeten bouwbedrijven of opdrachtgevers actief wijzen op de  subsidiemogelijkheden van deze manier van bouwen. Circulair bouwen en biobased bouwen moeten nadrukkelijk in de eisen van de omgevingsvisie opgenomen worden en waar mogelijk moeten we juridisch bindende eisen op dit gebied opleggen.” De zesde en laatste motie van OOG gaat over het oprichten van een raadswerkgroep wonen. “Dit om de woningnood aan te pakken en het ambtelijk bedrijf hierin te ondersteunen”, zo licht Jansen toe.

‘Werkt alleen maar vertragend’
Wethouder Bart Porskamp ontraadt de moties van OOG: “Het werkt vertragend als we die opdrachten allemaal uit moeten voeren. Zadel ons tot de zomer van 2024 niet met extra zaken op, dan is er het snelst zicht op een gezonde woningmarkt in Oost Gelre voor alle doelgroepen.” De moties krijgen geen van allen de meerderheid van de raad mee. Jansen zegt op zijn tong te moeten bijten bij de woorden van de wethouder. “Met flexcity is het mogelijk flexwonen rendabel te maken. Wat let ons, het ministerie heeft hier 96 miljoen voor over. En dan wordt er gerept over hoeveel tijd en dus geld dat allemaal kost. Maar het gaat om de keuze van bouwen. Dat laatste is essentieel. Want door die keuze gaan onze jongeren, starters en ouderen met zorg, in een lange rij wachtenden en duurt het allemaal nog onnodig veel langer. Deze woningcrisis duurt al veel te lang. Onze eigen inwoners dreigen daar flink te dupe van te worden. Een hele generatie wordt overgeslagen in het wachten op een woning. De wachttijden zijn van tien jaar zijn tegenwoordig niet ongewoon voor een koopwoning. Bij huurwoningen duurt het tot minstens 5 jaar na inschrijving. Dat is gigantisch en dat vraagt om actie. Daarom zullen wij als OOG hier blijvend aandacht voor vragen.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna