Impressie van de Richterspoort. Foto: PR

Impressie van de Richterspoort. Foto: PR

Veel belangstelling voor wonen in Richterspoort

Wonen

LICHTENVOORDE - Het gaat hard met de appartementen in de nieuwe Richterspoort; er zijn nu al vijf aanmeldingen per woning. Bouwbedrijf Klomps B.V. bouwt aan de Richterslaan 42 huur- en koopappartementen, verdeeld over twee woongebouwen. Op de begane grond komen ruimtes voor publieksfuncties. Klomps speelt met de gedachte dat er mogelijk een gezondheidscentrum (huisarts, fysiotherapie) gevestigd gaat worden. Zeker is dit nog niet. Het bestemmingsplan ligt nu ter inzage. 

Door Kyra Broshuis

“Het streven is om volgend jaar te starten met de bouw”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. “We kunnen straks weer een mooi aantal woningen aan Oost Gelre toevoegen. Deze woningen zitten in de prijsklassen van betaalbare koop, middeldure koop en dure koop. De precieze verkoopprijzen zijn nog niet bekend. De 18 huurappartementen vallen in de categorie middenhuur. Je praat dan over een maximale huur van rond de 1100 euro. De woningen voldoen aan alle moderne eisen waardoor er verder geen of nauwelijks energiekosten bij komen.” Alle appartementen hebben een berging. Verder komt er aan beide woongebouwen een parkeerplaats. De twee gebouwen bestaan uit vier of vijf bouwlagen. De gebouwen voldoen ook aan de gemeentelijke parkeernorm. Er worden 72 parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Geluidsbelasting
Voor woningen die een geluidbelasting van meer dan 48 dB na aftrek te verduren krijgen, dient een hogere waarde voor wegverkeer te worden gevoerd voor wat betreft het wegverkeer op de N18, nl. van 50 tot 63 dB. De gemeente heeft in haar beleidsregel voorwaarden opgesteld voor het verlenen van hogere waarden. De gemeente Oost Gelre stelt bij het verlenen van hogere waarden aanvullend als eis dat ten minste één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn. Bij het ontwerp van het gebouw dienen aan de gevels en balkons zodanige voorzieningen te worden getroffen dat een geluidluwe gevel wordt gecreëerd.

Omgeving
Ook de omgeving van de Richterspoort wordt aangepakt. Zo wordt er een planprocedure voor de BMX-baan gevoerd, wil de tennisbaan de sport padel introduceren en zijn bestaande voorzieningen voorzien van parkeerplaatsen. Al deze voorzieningen zijn afzonderlijk beoordeeld op de aanleg van voldoende parkeerplaatsen voor elke afzonderlijke voorziening. Zo is ook bij het woningbouwproject Richterspoort tot het aantal van 72 parkeerplaatsen tot stand gekomen. Verkeerskundig adviesbureau Roelofs uit Den Ham is gevraagd het gehele parkeren aan de Richterslaan te beoordelen. Dit zou kunnen resulteren in een minder aantal parkeerplaatsen voor de Richterspoort. In dat geval wordt het parkeerplan hiervoor aangepast.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna