Sfeerbeeld van Brouwhuizen fase 2. Foto: gemeente Oost Gelre

Sfeerbeeld van Brouwhuizen fase 2. Foto: gemeente Oost Gelre

Verkoop Brouwhuizen 2 komend najaar

Wonen

GROENLO - Er worden 50 nieuwe woningen gebouwd op het plan Brouwhuizen fase 2. De voorverkoop start komend najaar en dan komt er ook meer duidelijkheid over de prijs van de verschillende woningen. Er worden 13 appartementen (gestapelde woningen) en 37 grondgebonden woningen gerealiseerd. Verder worden er infrastructurele voorzieningen en groenvoorzieningen aangelegd. Hiermee krijgt de locatie een duurzame vervolgfunctie en wordt er bijgedragen aan het voorzien in een deel van de woningbehoefte binnen de kern Groenlo.

Door Kyra Broshuis

“Dit is een hele mooie ontwikkeling”, zegt wethouder Jos Hoenderboom. “Het voorziet echt in een behoefte en we zijn blij dat de snelheid erin zit. Het plan ligt nu ter inzage en we gaan ervan uit dat het in september in de gemeenteraad behandeld kan worden. We hopen dat we dit jaar nog het plan definitief kunnen krijgen.” Er is een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen. Ten gevolge van de Rijksweg N18 bedraagt de berekende geluidsbelasting ten hoogste 53 dB . Hiermee wordt de voorkeurswaarde niet gerespecteerd maar wel de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. De realisatie van de 50 woningen in Groenlo draagt bij aan het realiseren van voldoende en gevarieerd woningaanbod in deze kern. De woningen zijn geschikt voor senioren, gezinnen, thuiswerkers en langer thuiswonende jongeren. De voorgenomen ontwikkeling geeft op meerdere manieren invulling aan de woningbehoefte in de gemeente Oost Gelre en specifiek voor de kern Groenlo. Kwantitatief gezien is er ruim voldoende vraag naar nieuwe woningen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met het ontwerp beeldkwaliteitsplan, wordt zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Daarna worden eventuele zienswijzen beoordeeld en meegenomen bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ook het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen in deze periode tegen het voorgenomen besluit gemotiveerd hun zienswijzen naar voren brengen.

Verkeerde voorstelling van zaken
In de laatste raadsvergadering werd ook nog gesproken over het plan. Paul Wallerbos van OLW vond dat er een verkeerde voorstelling van zaken werd gegeven. “Op social media besteedde de gemeente aandacht aan het plan. Dit project ligt op de plek waar vroeger de Grolsch-brouwerijlocatie zat, en grenst pal aan de N18 en het regionale industrieterrein. Als publiciteitsfoto werd een bijzondere foto gebruikt. Deze foto prijkt ook op de voorkant van het stedenbouwkundig ontwerp. Echter geeft deze foto niet de reële situatie aan. Aan de overkant ligt namelijk het industrieterrein met onder andere een groot slachthuis. En rechts bevindt zich de N18. Het lijkt erop dat dit opzettelijk niet is weergegeven.” Wethouder Jos Hoenderboom zegt dat er ter illustratie één van de vele afbeeldingen is gekozen. “Daar staat ook bij vermeld dat het een weergave bij benadering is. Kopers en huurders zijn heel goed op de hoogte van hun toekomstige woonomgeving. Het gaat hier overigens ook nog eens om een ruime afstand tot het bedrijventerrein en de N18. We kunnen daar een heel goed woon- en leefklimaat realiseren.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna