Inge de Wit, bestuurder SKB

Inge de Wit, bestuurder SKB

De start is gemaakt: op weg naar een energieneutraal ziekenhuis

Zorg

Als kleinste gemeente ooit won Winterswijk eind vorig jaar de European Green Leaf Award 2022. Daarmee mogen we onszelf ‘de groenste gemeente van Europa’ noemen. Een prachtige titel die laat zien hoe serieus en voortvarend we hier in Winterwijk werken aan de klimaatopdracht. 

Ook SKB Winterswijk doet natuurlijk mee. Als streekziekenhuis dat midden in de samenleving staat, nemen we onze verantwoordelijkheid om de planeet en in het bijzonder deze fraaie Achterhoek schoon door te geven aan toekomstige generaties. De opgave waar we voor staan is fors en allerminst eenvoudig. Ons ziekenhuisgebouw dateert van 1984, een tijd waarin duurzaamheid nog geen thema was. 

Hoe anders is dat anno nu. De feiten liegen niet en vragen om actie. Landelijk gezien zijn zorginstellingen in Nederland verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot. Op zich is dat niet zo vreemd. Om een ziekenhuis dag en nacht dag te verwarmen en alle apparatuur te laten werken, is enorm veel energie nodig. Ook het medicijnafval vormt een belasting voor het milieu. Voor het SKB komt daar nog bij dat veruit de meeste patiënten en medewerkers vanwege het landelijke karakter van deze regio met de auto naar ons ziekenhuis komen. 

Om vanaf 2050 energieneutraal te zijn, gaan we de komende jaren flinke stappen zetten. De aftrap is gemaakt: het SKB koopt alleen nog maar groene energie in. Verder maken we plannen om het dak van ons ziekenhuis te isoleren. Binnen enkele jaren vervangen we bovendien onze warmtekrachtkoppeling, waarmee we ons energieverbruik met maar liefst 53 procent terugdringen. 

Naast grote investeringen in duurzaamheid gaan we in de volle breedte op zoek naar gerichte besparingen voor het milieu. Denk aan het recyclen van materialen en het demonteren van apparaten voor hergebruik. Verder bekijken we kritisch hoe we de berg wegwerpartikelen en plastic verpakkingen kunnen verminderen en willen we nog meer gebruikmaken van lokale leveranciers. En bij onze maaltijdvoorziening aan patiënten streven we naar een goede balans tussen dierlijke en plantaardige producten. 

Duurzaamheid is voor het SKB onderdeel van beleid. Kijkend naar de kansen die er liggen, is er nog een wereld te winnen. Dat begint met bewustzijn. Bij alles wat we als ziekenhuis doen, moeten we ons realiseren dat we een missie te volbrengen hebben. Als ik ’s ochtends naar Winterswijk rijd, doorkruis ik een prachtig landschap dat door de eeuwen heen is gevormd. Richting onze kinderen en kleinkinderen zijn we verplicht om dat te koesteren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna