Afbeelding

‘Laten we de kracht van deze regio benutten en samen voor elkaar zorgen’

Zorg

De cijfers laten er geen misverstand over bestaan: de Achterhoek vergrijst! Er zijn steeds minder jongeren en tegelijkertijd neemt het aantal ouderen toe. Van alle werknemers die nu in deze regio wonen, is bijna 12 procent 60 jaar of ouder. De komende vijf tot zeven jaar gaan zo’n 15.400 inwoners met pensioen, zo leert de jaarlijkse analyse Regio in Beeld van het UWV. Dit betekent dus ook dat er steeds meer mensen (medische) hulp nodig zullen hebben, zoals de zorg van het ziekenhuis, het verpleeghuis of thuiszorg.

Om al die mensen dicht bij huis goed te kunnen blijven helpen, gaan SKB Winterswijk en Marga Klompé intensief de krachten bundelen. Samen bekijken we hoe we de ouderenzorg slimmer kunnen organiseren en elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld door onze kennis en expertise met elkaar te delen en meer gebruik te maken van ondersteunende zorgtechnologie. Zoals gebruikelijk in de Achterhoek betrekken we hierbij ook andere zorgaanbieders.

Op verschillende terreinen werken we nu al samen. En dat gaat prima. De lijnen zijn kort. Zorgprofessionals van het ziekenhuis, het verpleeghuis en de thuiszorg weten elkaar goed te vinden zodat u als patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Verder werken wij samen bij het opleiden van nieuwe, gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook bij de wondzorg hebben wij de handen ineen geslagen. Bij het verzorgen van wonden aan huis kan de wijkverpleegkundige van Marga Klompé via een beveiligde videoverbinding de expertise inschakelen van de wondpoli van het SKB.

Samenwerken is allang geen vrijblijvendheid meer. Kijkend naar de vergrijzing en naar de krapte op de arbeidsmarkt is het een must. Steeds minder zorgprofessionals moeten voor steeds meer hulpbehoevende inwoners gaan zorgen. Om de kwaliteit van de ouderenzorg op peil te houden, zijn slimme oplossingen gevraagd. In dit kader stemmen we bijvoorbeeld al vele jaren de behandeling en revalidatie bij een herseninfarct op elkaar af. Verder hebben huisartsen sinds kort de mogelijkheid om ouderen tijdelijk op te nemen op de observatieafdeling in Pronsweide. Van hieruit gaan zij naar huis met een passend behandelplan. Richting de toekomst willen we deze samenwerking uitbreiden en ook voor andere medische vakgebieden soortgelijke zorglijnen opzetten.

In de krachtenbundeling binnen deze regio hebben we ook u hard nodig. De tijd dat het verpleeghuis alle zorgen van de familie automatisch uit handen nam, is voorbij. De vergrijzing vraagt om een nieuw bewustzijn. Mensen worden ouder, we wonen langer thuis, worden steeds meer verantwoordelijk voor onze eigen gezondheid. Dit vraagt om nu al na te denken over de zorg van morgen. En bewust te zijn dat kwaliteit van zorg een prijs kent.

Samen kunnen we de zorg blijven bieden die u van ons gewend bent. Toegewijd en nuchter met oog voor kwaliteit. Zorg dicht bij huis, zonder fratsen en met een glimlach.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna