Alle leerlingen op Het Hof hebben een tablet, alle reken- en begrijpend leeslessen worden digitaal verwerkt. foto: PR
Alle leerlingen op Het Hof hebben een tablet, alle reken- en begrijpend leeslessen worden digitaal verwerkt. foto: PR

OBS Daltonschool Het Hof in Lichtenvoorde blijft open

LICHTENVOORDE - Sinds de bekendmaking van het zogenaamde masterplan van de Stichting Paraat Scholen met betrekking tot het voortbestaan van de basisscholen, heerst er onrust in Oost Gelre. Veel bewoners denken dat er scholen gaan sluiten maar dat is niet juist. Scholen worden wel worden samengevoegd. Dat geldt ook voor OBS Het Hof in Lichtenvoorde, vertellen Jessica van Zuidam, interim bestuurder van Paraat Scholen en John Meuleman, interim-directeur van Het Hof.

Door Kyra Broshuis

"We krijgen veel vragen van verontruste ouders die bang zijn dat de school gaat sluiten. Dat is absoluut niet aan de orde", vertelt Van Zuidam. "Natuurlijk moeten we de krimp in de regio opvangen maar dat betekent niet dat er scholen moeten sluiten. Wel zullen we moeten samenvoegen waarbij we, en dat is heel belangrijk, vanuit de kracht van de school gaan werken."

Overal voor open
Om het team van Het Hof bij deze uitdaging te betrekken, is er een opdracht neergelegd. "Daarin vragen wij onze medewerkers wat hun wensen en hun visie zijn", legt Meuleman uit. "We denken samen na over de vraag waar we over vijf jaar zijn. Niet fysiek uiteraard maar in welke samenvoegingsvorm". Die samenvoeging kan met een andere school zijn, maar, zo benadrukken Van Zuidam en Meuleman, dat kan ook met andere partners. "Daarbij kun je denken aan kinderopvangorganisaties of de bibliotheek. Wij staan overal voor open."

Dalton en Snappet
In elke gemeente moet in principe een openbare school staan, zo legt het duo uit. "Maar daarnaast vinden we het ontzettend belangrijk dat deze vorm van onderwijs, Dalton, toegankelijk blijft voor de kinderen in Oost Gelre." Daltononderwijs staat voor een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Deze vorm van onderwijs wil recht doen aan ieder kind. Bij Het Hof is ICT een belangrijk middel om dat doel te bereiken. "Wij introduceren een nieuwe manier van werken en leren met gebruik van tablets voor taal en rekenen. Dat heet Snappet. Wij willen Snappet en Dalton in elkaar schuiven om zo een uniek én vooruitstrevend onderwijsprogramma te kunnen bieden."

De ouders
In de loop van dit schooljaar wordt er ook gestart met overleg met de andere scholen in Lichtenvoorde, allemaal Paraatscholen. "Wij willen elkaar versterken en we vinden dat één plus één drie moet zijn, in welke samenwerkconstructie dan ook. Daarbij is voor ons vanzelfsprekend dat Daltononderwijs in Lichtenvoorde blijft bestaan." Voor Van Zuidam en Meuleman is het belangrijk dat de inwoners van Oost Gelre op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. "Het is jammer als mensen nu op grond van verkeerde opvattingen de school verlaten of hun kinderen elders naartoe sturen. Dit is een school waar ouders heel bewust voor kiezen. Uiteraard gaan we ook de ouders en andere stakeholders betrekken bij de vraag: waar wil je over vijf jaar zijn. Samen willen we tot een goede uitkomst komen."

Via deze krant wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.