Afbeelding
Foto:

Workshop mini's Longa'59

Afgelopen vrijdag stond de letter 'O' van Longa'59 van 'Ontwikkelen' centraal. Met een inhouse workshop investeert de volleybalvereniging in de opleiding van trainers en assistent-trainers. Onder het motto 'Als je de jeugd wat aanleert, doe het dan direct goed en op dezelfde manier' is gestart met de CMV-jeugd. Daar ligt dit seizoen de focus.

Een samengesteld team in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar kreeg speelse opdrachten onder de bezielende leiding van Han Bulten. Ongeveer 20 trainers en assistent-trainers bekeken de opbouw van een training. Han gaf een opdracht, die de kinderen op hun eigen natuurlijke wijze uitvoerden. Daarna legde hij uit waar je op letten moet als (assistent)trainer. Stap voor stap gaf hij nieuwe aanwijzingen, met steeds meer uitdaging en complexiteit. Soms liet hij de kinderen twee dingen tegelijk doen, zoals met één arm onderhands spelen en dan eerst tot drie tellen. Of een bal keurig onderhands omhoog spelen en dan voor en achter klappen en weer opvangen. Door middel van trucjes leerden de speelsters hoe ze bijvoorbeeld een bal goed bovenhands kunnen pakken.

Technieken verbeteren
Voor het aanleren van de aanvalssprong werd een dikke mat neergelegd. Eerst mochten de speelsters vanaf de springplank en later vanaf de trampoline springen. "Uit deze oefening komt naar voren of kinderen links- of rechtshandig zijn. Dit is later belangrijk voor het bepalen van het aanvalsritme", legt Han Bulten uit. "Op deze leeftijd is verbetering van technieken erg belangrijk. Hier leggen ze de basis voor de rest van hun volleybalcarrière."

De workshop eindigde met een evaluatie zoals échte professionals ook afsluiten. Alle kinderen kregen een pluim van Han en met een harde yel ging iedereen met een heleboel wijsheid naar huis.