Leerlingen nemen actief deel aan de workshop. Foto: Henri Walterbos
Leerlingen nemen actief deel aan de workshop. Foto: Henri Walterbos Foto:

Workshop over ontmoetingsplekken: 'Keet mee'

'Een beetje olden kraom is ook goed'

Door Henri Walterbos

OOST GELRE - Waar hebben jongeren voor hun vrijetijdsbesteding behoefte aan? Waar komen jongeren graag bij elkaar? Wat is de meerwaarde van een keet? Waarom moeten keten blijven bestaan? Hoe houd je een keet veilig? Zijn er ook andere ontmoetingsplekken wenselijk? Regelen jongeren dit allemaal zelf of kunnen ze hier hulp bij gebruiken? Wat is de rol van gemeente, ouders, brandweer, jongerenwerk etcetera? Allemaal vraagstukken die voorbij kwamen in de workshop 'Keet mee', een interactieve workshop over jongerenontmoetingsplekken in de gemeente Oost Gelre. In een tweetal sessies komen gespreksonderwerpen aan bod, in een setting van 25 leerlingen en vijftien volwassenen. Komen de leerlingen uit de eerste klas van het Marianum, de volwassenen sluiten vanuit verschillende disciplines en hoedanigheden aan, in een lokaal op Marianum, locatie Groenlo. Zo zijn onder meer aanwezig beide BOA's van de gemeente Oost Gelre, Marion van Wijk van Rockcafé Taste in Groenlo en Johan Godschalk van Stichting Pak An. Ook ondergetekende mag aansluiten 'als betrokken burger'. Organisatoren van de workshop zijn Mazzel Jongerenwerk en Plattelandsjongeren.nl, in opdracht van Marianum.

'Subsidiëren' en 'met rust laten'
Als in het klaslokaal blanco vellen zijn opgehangen met ieder een ander onderwerp aangaande 'Keten', worden de deelnemers aan de workshop verzocht op te schrijven wat hen te binnen schiet bij de bewuste kreet op het vel. Op het vel 'De gemeente moet keten...' wordt meerdere keren geschreven 'subsidiëren.' "Omdat we anders geen goede ontmoetingsplek hebben", motiveren meerdere leerlingen hun reactie. Een serieus signaal, stellen de volwassen naderhand. Op het vel 'Ouders moeten keten…' wordt het meest geschreven 'met rust laten.' Het werkt op de lachspieren van de volwassen deelnemers. Waren wij anders? In de aansluitende discussie over hetgeen is opgeschreven blijkt echter ook dat sommige jongeren ouders juist wel graag betrekken bij het maken van afspraken en regels, maar toegang tot 'de Keet' is toch vooral niet wenselijk. "Als je afspreekt dat je tot een bepaalde tijd doorgaat of over het geluid, en je gaat langer door dan zal mijn vader zeggen dat het voorlopig afgelopen is met de keet," weet een jongen zeker. "Ouders verpesten het alleen maar," vindt een ander.

Veiligheid belangrijk
Vinden enkele jongens vooral dat er een frituurpan in de keet moet staan en dat er volop bier aanwezig is, een meisje antwoordt dat er ook plezier gemaakt moet kunnen worden zonder alcohol. Met elkaar zijn ze het wel eens dat het belangrijk is dat een keet veilig is, maar dat de gemeente misschien wel voor brandblussers zou kunnen zorgen. De workshop brengt Marco te Nijenhuis van Mazzel en Johan Godschalk van Pak An al brainstormend op het idee om dan misschien maar een 'keetpakket' samen te stellen en bij de keten te bezorgen, in combinatie met een stuk voorlichting en preventie ter plekke. Wordt vervolgd.

Roken en alcohol
Automatisch komen alcohol en roken voorbij. Hoe gaan jongeren er mee om als ze iemand zien drinken als deze nog geen achttien is, vraagt Alice Leijten van Plattelandsjongeren.nl. Over het algemeen is men het eens om de regel 'NIX 18' te hanteren en elkaar er op te wijzen in geval men hier niet aan voldoet. "Als je ziet dat iemand duizelig wordt na drank, dan spreek je hem/haar daarop aan. In geval het al erger is dan zorg je wel dat hij/zij veilig thuis komt. Het is net als met uitgaan 'samen uit, samen thuis'." De leerlingen zijn het verder met elkaar eens dat ze gezamenlijk de uitgaven dienen te bekostigen en samen de verantwoordelijkheid moeten dragen over de keet. "Als iemand zich niet aan de regels houdt wordt deze persoon na een waarschuwing weggestuurd en mag hij/zij een keer terug komen om er over te praten 'om herhaling te voorkomen.' Roken is ook uit den boze. Ingeval iemand rookt dan dient dit buiten de ruimte te gebeuren, zo is men eensluidend. Als de leerlingen weer de 'wijde wereld' in zijn gegaan praten de volwassenen nog even na. BOA Meijer lacht als hij vertelt over een anekdote van een stoere jongen over het hangen aan verkeersborden na uitgaan. "Hij vertelde gewoon door, ondanks dat ik er bij zat. Ik heb mijn vingers maar opvallend in mijn oren gestopt." Godschalk is vooral zeer in zijn nopjes met het initiatief van het Marianum allerhande workshops te organiseren deze week, zoals 'Keet mee'. "Wij als Stichting Pak An ondersteunen graag de keten en nemen graag deel aan deze workshops en activiteiten. Dan weet je ook wat er leeft. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in de Achterhoek. Daar staan wij als Pak An ook voor."

Informatie delen
Alice Leijten van Plattelandsjongeren.nl kijkt met een goed gevoel terug op de workshop. "Keetkeur is pro keten en draagt bij aan een veilige keet. Denk daarbij aan thema's als brandveiligheid, EHBO en alcohol. De workshop stond vooral in het teken van gesprek tussen jong en oud. Door met elkaar thema's te bespreken kom je samen tot overeenstemming wat betreft regels en voorwaarden voor een keet." Ondanks dat de groep leerlingen relatief jong was en niet iedereen precies op de hoogte is van het fenomeen Keten, zijn de jongeren vandaag tweeledig in hun mening. Degenen die een keet hebben vinden bemoeienis van een ouder lastig en eigenlijk niet nodig maar, ga je de grens van het toelaatbare over dan is het direct klaar. Voor anderen deed de mening van de ouders er juist zeer toe, over het samen een keet hebben en ook of je wel of geen alcohol neemt." De gesprekken tussen jong en oud leverde leuke dingen op, vindt ook Leijten. "Zo was NIX 18 er een van, maar ook dat een keet meer mag zijn dan een bankstel alleen. Ze maken er graag iets moois van, al was voor menige jongen een beetje 'olden kroam' ook goed. In het clusteren zag je dat de gesprekken in de groepjes behoorlijk dezelfde onderwerpen hadden." Dat voor meerdere jongeren 'Keten' een nieuw begrip was, is voor de voorlichtster van Platetlandsjongeren.nl geen probleem. "Dat is niet erg. Doel was ook om informatie te delen over keten. Uiteindelijk dragen keten bij aan de sociale samenhang en binding en heeft dat weer een positief effect op de leefbaarheid."


www.keetkeur.nl

Volwassenen over hun bevindingen. Foto: Henri Walterbos