Alle leerlingen op Het Hof hebben een tablet, alle reken- en begrijpend leeslessen worden digitaal verwerkt. foto: PR
Alle leerlingen op Het Hof hebben een tablet, alle reken- en begrijpend leeslessen worden digitaal verwerkt. foto: PR Foto:

OBS Het Hof blijft open

Alle verhalen over veranderingen rond het basisonderwijs hebben voor veel onrust gezorgd in Oost Gelre. De directeur en bestuur van obs Daltonschool Het Hof vertellen over de plannen voor hun school, die zeker open blijft.