De imker levert een bijdrage aan het behoud van flora en fauna. Foto: PR
De imker levert een bijdrage aan het behoud van flora en fauna. Foto: PR Foto:

Imkersvereniging zoekt mensen die imker willen worden

OOST GELRE - De imkersvereniging Lichtenvoorde en Groenlo is een vereniging van mensen, die bijen houden zien als een vak en het veelal als hobby beleven.

Bijenteelt als beroep komt in ons land voor bij zaadteeltbedrijven en enkele particulieren. De imker levert met zijn bijen een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud door bestuiving, waardoor flora en fauna zich handhaven. Het is daarom gewenst permanent bijen in natuurgebieden te plaatsen. Door goed beheer van bijenvolken en het in stand houden en verbeteren van biotopen willen de imkers de honingbijen en ook andere insecten de mogelijkheid bieden om goed te floreren.

Bijen dragen tevens in hoge mate bij aan ons voedsel (aan 80 % van ons voedsel hebben bijen meegewerkt) door bestuiving van planten, gewassen en bij de groente- en fruitteelt. Zo speelt de bij een belangrijke rol en levert ze een grote bijdrage aan natuurbehoud, land en tuinbouweconomie.

De imkerij in Nederland kampt met een toenemende vergrijzing en is daarom actief op zoek naar nieuwe mensen, die bijen willen houden als vrije tijdsbesteding. Jos Schut zegt: "Wij hebben nieuwe leden nodig om aan onze doelstelling te kunnen blijven voldoen. Alle leden ontvangen eens per zes weken het blad Mijn Bijen, een uitgave van de bijenorganisatie Imkersbond Nederland. De afdeling Lichtenvoorde van de imkersvereniging beschikt over een verenigingsstal De Beezenmoat in het Wentholtpark, waar de bijen van de beginnende leden terecht kunnen, als zij niet in staat zijn de volken op eigen terrein te plaatsen. Eind februari 2018 starten wij bij voldoende deelname met een basiscursus van twaalf lessen. Er kunnen nog cursisten bij. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen opgegeven."

Voor opgave en informatie kan men terecht op de website of een mail sturen naar Jos Schut via jschut49@gmail.com of naar Rinie ten Have via rinietenhave@hotmail.com.


www.imkersoostgelre