Het monumentale gebouw aan de Maliebaan in Groenlo, waarin voorheen het Kantongerecht was gehuisvest. Foto: Theo Huijskes
Het monumentale gebouw aan de Maliebaan in Groenlo, waarin voorheen het Kantongerecht was gehuisvest. Foto: Theo Huijskes Foto:

Geen kantongerecht meer en ook geen
gerechtsdeurwaarder in Oost Gelre

Geen kantongerecht meer en ook geen
gerechtsdeurwaarder in Oost Gelre

GROENLO - Niet alleen vestigingsplaats Groenlo, maar de gehele gemeente Oost Gelre heeft sedert 1 augustus van dit jaar geen eigen gerechtsdeurwaarder meer binnen haar contreien. Het gegeven dat gerechtsdeurwaarder Rob Soer uit Groenlo met ingang van genoemde datum bij de Kroon eervol ontslag heeft aangevraagd en ook gekregen, betekent het einde van een tijdperk waarin diverse personen deze functie hebben uitgevoerd.

Door Theo Huijskes

Het Kantongerecht Groenlo was van 1838 tot 2002 één van de vele kantongerechten in Nederland. Na de opheffing van het kantongerecht als zelfstandig gerecht bleef het monumentale kantoor aan de Maliebaan dienst doen als zittingsplaats van de sector civiel van de Rechtbank in Zutphen. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 2005, waarbij de gemeente Groenlo werd samengevoegd met de gemeente Lichtenvoorde, kreeg de locatie de naam van de nieuwe gemeente Oost Gelre. In 2013 is de locatie Groenlo ook als zittingsplaats gesloten. Het gebouw, waarin het voormalige kantongerecht was gehuisvest, stamt uit 1908 en is ontworpen door bouwkundige W.C. Metzelaar. Het fraaie gebouw, net binnen de Grolse stadsgracht, is een rijksmonument.
Rob Soer was als laatste gerechtsdeurwaarder sedert 1998 de opvolger van respectievelijk gerechtsdeurwaarder Rozijn en gerechtsdeurwaarder Koebrugge, die ieder 25 jaar kantoor hielden in Groenlo. De vertrekkende Rob Soer, die onlangs onder de naam Soer Incasso- en Juridisch Adviesburo als incasso-specialist voor zichzelf is begonnen, vindt het verdwijnen van het instituut gerechtsdeurwaarder binnen de gemeente een aderlating voor Oost Gelre. "Sedert de herinrichting van de Rechtspraak in Nederland is er het nodige veranderd in dit land. En ook hier geldt dat niet iedere verandering een verbetering is. Dat er in deze regio, laat staan in Oost Gelre nog een nieuwe gerechtsdeurwaarder komt, lijkt mij onwaarschijnlijk. Er zullen eerder nog meer deurwaarderskantoren verdwijnen dan dat er nieuwe kantoren worden gevestigd. Een andere oorzaak van de vermindering van het aantal kantoren is, dat de deurwaarderskantoren aan steeds hogere eisen moeten voldoen. Daarenboven speelt ook nog eens mee dat het aantal studenten voor de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Universiteit in Utrecht zienderogen afneemt", aldus de man die met zijn Incasso- en Juridisch Adviesburo een nieuwe, succesvolle weg hoopt in te slaan.


Loopbaanevent van Marianum

OOST GELRE - Marianum houdt op woensdag 13 december van 14.00 tot 17.00 uur in Erve Kots in Lievelde een Loopbaanevent.

Het wordt geopend door wethouder René Hoijtink, van Onderwijs. Het Loopbaanevent is bedoeld voor alle leerlingen van vmbo leerjaar 2, 3 en 4 en voor havo/vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6. Het doel van het event is om leerlingen te helpen met het maken van een vervolgstap in hun (school)loopbaan.

Tijdens het Loopbaanevent zijn vertegenwoordigers van bedrijven en contactpersonen van verschillende (vervolg)opleidingen aanwezig. Ook zijn er beroepsbeoefenaars en oud-leerlingen om de leerlingen te helpen met het vormen van een zo goed mogelijk beeld van het vervolgonderwijs en het werkveld waarin zij in de toekomst mogelijk terechtkomen. Verder zijn er docenten van Marianum aanwezig om de leerlingen ondersteuning te bieden. Leerlingen kunnen workshops volgen, luisteren naar sprekers van verschillende bedrijven, informatie inwinnen over scholen en profielen en studiekeuzegesprekken voeren met loopbaancoaches.