De fundraisecommissie, van links af: Egbert Ketelaar, Jurjen Wisselink, Arjan Mooij en Rick Navis. Foto: Karin Stronks
De fundraisecommissie, van links af: Egbert Ketelaar, Jurjen Wisselink, Arjan Mooij en Rick Navis. Foto: Karin Stronks

Ronde Tafel 88 Aalten houdt KidzRun voor goede doelen

DE HEURNE – Elk jaar organiseert Ronde Tafel 88 Aalten een evenement of actie voor een goed doel. Door eerdere acties zijn ouderen en mensen met een beperking gesteund, de fundraise commissie heeft dit keer besloten om iets voor de jeugd te doen. Op 25 maart wordt een prestatieloop met acht survival-onderdelen gehouden waar kinderen en jongeren van acht tot veertien jaar aan mee kunnen doen. De opbrengst van het evenement, wat wordt gehouden op het terrein van Try-Out Buitensport in De Heurne, is bestemd voor het lokale verenigingsleven en voor KiKa.

Door Karin Stronks

Vier fundraise commissieleden van Ronde Tafel 88 Aalten zijn aan het brainstormen over de invulling van het evenement voor kinderen en jongeren. Jurjen Wisselink zegt: "De kinderen en jongeren worden via het verenigingsleven benaderd. Wij schrijven verenigingen aan met het verzoek of zij hun jonge leden willen enthousiasmeren voor de KidzRun. Deze kinderen mogen rustig vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen en neefjes en nichtjes meenemen. Alle kinderen kunnen meedoen, het is geen wedstrijd, het is een prestatieloop met acht opdrachten in survivalsfeer."

De bedoeling is dat kinderen die meedoen zich laten sponsoren door familie, vrienden, buren of anderszins. "Zo hopen we dat er veel geld wordt opgehaald voor de goede doelen die we dit keer willen steunen. Het bedrag dat kinderen die lid zijn van een vereniging ophalen gaat voor een deel naar de betreffende vereniging. Een ander deel doneren we aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De jeugd die zonder lidmaatschap van een vereniging meedoet en geld inzamelt steunt KiKa", geeft Arjan Mooij aan. Rick Navis vervolgt: "We hopen dat het voor de deelnemers motiverend is om sponsoren te werven, zij doen het voor hun club of voor leeftijdgenoten die erg ziek zijn. Dat spreekt de kinderen vast wel aan!" De fundraisecommissie heeft Herbert Luimes, eigenaar van het buitensportterrein en tevens voorzitter van stichting survival Dinxperlo, gevraagd of de KidzRun op het terrein van Try-Out Buitensport kan worden gehouden. Egbert Ketelaar, voorzitter van de fundraise commissie, vertelt: "Dat was geen enkel probleem. Zo kwamen we ook op het idee om het niet bij hardlopen te laten maar om acht survival elementen toe te voegen. Dan wordt het een stuk minder saai om mee te doen! Er komt onder andere een opdracht waar water een rol in speelt en de tokkelbaan is ook in het parcours opgenomen. Deelnemers aan de KidzRun zijn ongeveer een uur bezig met de prestatieloop."

In januari worden de verenigingen aangeschreven, dan gaat er ook een KidzRun website online waar kinderen zich kunnen aanmelden. Egbert Ketelaar: "We kijken erg uit naar de KidzRun en hopen dat heel veel kinderen en jongeren zich inschrijven. De capaciteit is groot bij Try-Out Buitensport, er is vooralsnog geen beperking op het maximum aantal deelnemers. Hoe meer aanmeldingen, hoe groter de opbrengst!" Rick Navis vult aan: "Toeschouwers kunnen natuurlijk ook komen, graag zelfs. We zorgen voor een hapje, drankje en muziek! Het wordt een uitje voor het hele gezin!"

Ronde Tafel 88 Aalten is een club voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Er wordt gestreefd naar een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, interesses en werk, om veel van elkaar te kunnen leren. De club stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld om bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de leden. Daarnaast wil de club een bijdrage leveren aan de gemeenschap in en rond Aalten, Dinxperlo, Varsseveld en Lichtenvoorde. Ronde Tafel 88 Aalten is aangesloten bij de Nederlandsche Tafelronde die op zijn beurt deel uitmaakt van de internationale organisatie Round Table International (RTI).
Orthopedagogisch centrum De Timp heeft in 2014 een bakfiets en een hangschommel gekregen van Ronde Tafel 88 Aalten, onder andere door de medewerking van Bronckhorster Bieren Brouwerij. Een jaar eerder bracht de club 4000 euro bij elkaar voor de Vlindergroep, onderdeel van speel-o-theek het Schakeltje in Varsseveld, door de verkoop van zelfgemaakte houten loopeendjes. De Vlindergroep leent vele soorten aangepast speelgoed uit aan kinderen met een beperking.


Bridgen in Zieuwent

ZIEUWENT - Bridgeclub Zieuwent (BCZ) bestaat bijna twintig jaar, en houdt een bridgecursus voor beginners. Zo'n 20 jaar geleden werd op een feestje in Zieuwent aan Frits van der Ven gevraagd: "Kun jij ons bridgen leren?" Hij had namelijk net zitten vertellen, dat bridgen zo'n leuk spel was met veel mogelijkheden. Frits stak wat tijd in de voorbereiding en begon met acht cursisten in de diverse huiskamers met de lessen. Na die eerste serie lessen kwamen er meer cursisten en de huiskamers werden te klein, dus werd uitgeweken naar Het Witte Paard, en woensdagavond werd de vaste bridgeavond. Bridgeclub Zieuwent was geboren. Het werd, en is nog steeds, een club waar gezelligheid en sportiviteit tot troef is gebombardeerd. In de loop der jaren kreeg BCZ veel leden van buiten Zieuwent en op woensdagavond zijn dan ook bijna alle parkeerplaatsen bezet. Al vele jaren komen elke tweede zondag van de maand bridgers uit de omgeving 's morgens een wedstrijd spelen met als hoofdprijs een fles wijn. Soms was een van de winnaars zo jong, dat hij als prijs een fles cola mee naar huis nam in plaats van de wijn. Na twintig jaar BCZ is er in de club ruimte gekomen voor nieuwe leden en wil de huidige leiding in een cursus van tien bijeenkomsten geïnteresseerden kennis laten maken met de grondbeginselen van het bridgen. Na die tien lessen kan men als BCZ-lid direct in de zomermaanden op woensdagavond meespelen en vanaf september in de competitie. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Riky Weijers, 0544-351445 of Gerry Koppenens, 0544-372367.