Carolien Sonderen. Foto: Jurgen Pillen
Carolien Sonderen. Foto: Jurgen Pillen Foto:

Kleinschaligheid en maatwerk in zorg en onderwijs

OOST GELRE - Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) werkt aan de leefbaarheid in de gemeente. We maken ons al jaren hard voor kwalitatief goed onderwijs dichtbij, kleinschaligheid en de menselijke maat in de zorg. Participatie van burgers bij de plannen, zelfredzaamheid en eigen regie zijn daarbij uitgangspunten.

OOG is van mening dat de rol van een basisschool in de kleine kernen cruciaal is. We ondersteunen de leefbaarheidsvisie van de dorpen waarin de dorpsbelangenorganisaties streven naar 'ieder dorp een eigen basisschool.' Carolien Sonderen is kandidaat op plek 7 van de OOG-kieslijst. Ze is geboren en getogen in Zieuwent en weet uit ervaring hoe belangrijk het verenigingsleven en basisvoorzieningen zijn voor kleine kernen. Zelf vervulde ze diverse vrijwilligersfuncties. "De aanwezigheid van onderwijs is van belang voor een vitale gemeenschap", vindt Carolien die met haar gezin sinds een aantal jaren in Harreveld woont. "OOG sluit haar ogen niet voor toekomstige terugloop van leerlingaantallen. Wanneer de kwaliteit van onderwijs in het geding komt, zijn er diverse mogelijkheden om een basisschool in stand te houden. Zo kunnen scholen en schoolbesturen gebruikmaken van elkaars expertise en van het toekomstig Integraal Kind Centrum in Lichtenvoorde."

Maatwerk in zorg
Het sociaal domein is met de decentralisatie dichter bij de burgers georganiseerd. Nu de transformatie (ánders organiseren) op gang komt, streeft OOG naar kleinschaligheid en het persoonlijke karakter van de zorg. "De vakmensen zijn weer aan zet, zij weten immers het best wat hun cliënten willen en nodig hebben", vertelt Carolien, die haar sporen heeft verdiend in de zorg. Na organisaties als Antoniushove en Lindenhout werkt zij momenteel bij Kalorama, een instelling voor mensen met specifieke zorgvragen. "Schaalvergroting en het optuigen van organisatiesystemen leiden tot monopolievorming en minder flexibiliteit, klantgerichtheid en kwaliteit. Kwaliteit van zorg moet voorrang hebben op de financiën. Een heldere, gemeentelijke visie op de organisatie is daarbij een voorwaarde. OOG streeft naar zelfregie van de cliënt en pleit voor eenvoudige procedures, transparantie over de kwaliteit en zo min mogelijk bureaucratie. Daar waar het niet meer lukt, is het belangrijk burgers te faciliteren. We zijn voorstander van diversiteit in het aanbod van passende zorg zodat zorgbehoevende burgers zelf een keuze kunnen maken uit de hulpverleners. Om cliënt(burger)-participatie in de zorg meer podium te bieden, pleiten we voor een Cliëntenraad Oost Gelre."

Samenwerking
Voor de jeugdzorg ziet Carolien oplossingen in de samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke jeugdzorgaanbieders en gemeenten. "De kwaliteit van zorg wordt bepaald door de verbinding tussen cliënt en hulpverlener. Dat geldt overigens voor alle vormen van zorg. Geef de vakmensen de ruimte om te bedenken en te doen wat goed is voor hun cliënten. En doe dat samen met die cliënten. Waar verbinding is zijn regels vaak niet nodig, waar regels zijn is vaak geen verbinding."

Meer informatie
OOG pleit voor onderwijs in alle kernen en zorg op maat. Kunt u zich hierin vinden? Stem dan op 21 maart op OOG. Kijk voor alle speerpunten van OOG op: http://www.oog-oostgelre.nl/ en/of volg ons op Facebook.com/OnafhankelijkenOostGelre of twitter.com/OOG_OostGelre.