Een deel van de productie bij Rompa ligt stil als gevolg van handhavingsacties van de gemeente Oost Gelre. Foto: Kyra Broshuis
Een deel van de productie bij Rompa ligt stil als gevolg van handhavingsacties van de gemeente Oost Gelre. Foto: Kyra Broshuis Foto: Kyra Broshuis

Gemeente handhaaft, deel
productie Rompa ligt stil

LICHTENVOORDE- Het geschil tussen de gemeente Oost Gelre en het bedrijf Rompa/HPT in Lichtenvoorde gaat verder. Nadat Rompa in januari de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning terugtrok, besloot de gemeente Oost Gelre te gaan handhaven op de oude maar nog geldende vergunning. Dit ook omdat er veel geuroverlast wordt ervaren door de buurtbewoners van Rompa.

Door Kyra Broshuis

Direct na het intrekken van de aanvraag door Rompa heeft de gemeente een controle laten uitvoeren in het bedrijf. Die controle werd uitgevoerd door de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek), de brandweer en het Waterschap Rijn IJssel. Bij deze controle zijn diverse activiteiten geconstateerd die niet overeenkomen met de vergunning. “Zo is bijvoorbeeld de indeling van het bedrijf veranderd ten opzichte van de vergunde situatie. Een aantal ruimtes heeft een andere functie gekregen. Ook heeft/had Rompa de werktijd uitgebreid naar een volcontinu bedrijf, dat mag volgens de vergunning niet”, zegt wethouder Porskamp.

Gemeente laat gevaarlijke stof afvoeren
Afgelopen vrijdag heeft het college aan Rompa een ‘vooraankondiging last onder dwangsom’ gestuurd waarin het bedrijf wordt gevraagd te stoppen met de overtreding. Ook is er vrijdag, op basis van bestuursdwang, een gevaarlijke stof verwijderd bij Rompa. “Het gaat om de stof H330. Daarvan mag het bedrijf maximaal 350 kilo hebben, er is echter ruim 12.000 kilo aangetroffen”, legt wethouder Porskamp uit. “Deze stof vormt bij eventuele calamiteiten een ernstig gevaar voor omwonenden. De stof was overigens ook niet op de juiste manier opgeslagen en is vrijdag en zaterdag afgevoerd.”

Rompa naar Raad van State
Rompa verzet zich tegen de maatregel en heeft officieel bezwaar ingediend. Ook stelt het bedrijf de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade. Rompa zegt dat de productie deels stil is komen te liggen door de handhavingsactie van de gemeente. Wethouder Porskamp: “Daarnaast heeft Rompa een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State om de maatregelen ongedaan te maken met de aantekening dat het een spoedeisend karakter heeft. We hebben nog datum waarop de Raad van State uitspraak zal doen maar dat kan doorgaans heel snel gaan.”

Bedrijf is als eerste verantwoordelijk
Het college gaat door met het opleggen van maatregelen die vooral de geuroverlast voor de buurt moeten beperken, ook wanneer Rompa nu alsnog een nieuwe aanvraag zou indienen. “We hebben immers als college geen garanties dat ook een nieuwe aanvraag niet weer ingetrokken zal worden.” Wethouder Porskamp zegt het betreuren dat de zakelijke relatie met Rompa nu verhard is. “Maar het bedrijf is als eerste verantwoordelijk voor een goede en veilige bedrijfsvoering. Voor de werknemers én voor de omgeving.”

Rompa staat open voor overleg
Directeur Twan de Bie van Rompa Tanneries vindt het jammer dat de gemeente deze stappen heeft genomen. “De gemeente is nu vooral bezig met het wekken van de indruk dat ze de buurt willen helpen maar de situatie zoals die nu is zal niet leiden tot minder geuroverlast. En dat is jammer want ook wij willen minder overlast voor de buurt. Wij staan nog steeds open voor overleg met de gemeente Oost Gelre. Het intrekken van de vergunningsaanvraag was voor ons een laatste redmiddel om met de gemeente tot overeenstemming te komen. Het heeft echter heel anders uitgepakt. Jammer genoeg. Zowel de gemeente als Rompa is nu veel tijd en geld kwijt met juridisch getouwtrek. Dat geld en die tijd hadden wij liever geïnvesteerd in een oplossing voor de buurt.”

Wordt vervolgd.