Een inkijk in de Rapenburgsestrraat in Lichtenvoorde, alwaar aan de rechter zijde de nieuwbouw van Careaz zal verrijzen. Foto: Theo Huijskes
Een inkijk in de Rapenburgsestrraat in Lichtenvoorde, alwaar aan de rechter zijde de nieuwbouw van Careaz zal verrijzen. Foto: Theo Huijskes

Parkeergarage onder nieuwbouw
Careaz Antoniushove?

LICHTENVOORDE - "Het is bekend dat de parkeerproblematiek in het centrum van Lichtenvoorde langzamerhand grote vormen aanneemt. Maar problemen zijn er om opgelost te worden en verdienen een belangrijke plek op de prioriteitenlijst van de gemeente. Daarom komen wij met het initiatief om bij de nieuwbouwplannen met betrekking tot de Antoniushove tegelijkertijd de verwezenlijking van een parkeerkelder mee te nemen. Dit niet alleen voor het personeel en de bezoekers van de nieuwe Careaz-huisvesting, maar tevens in het algemeen belang van Lichtenvoorde."

Door Theo Huijskes

Een viertal initiatiefnemers, te weten Theo Wessels, Bart Eeftink, Frank Dusseldorp en Berry Nales hebben dit plan opgevat. Theo Wessels legt uit: "De parkeerproblemen in het centrum van Lichtenvoorde rijzen de pan uit en worden de komende jaren alleen nog maar erger. Nu er hier een omvangrijke nieuwbouw op stapel staat, dien je er als de kippen bij te zijn en mag de gemeenschap met het gemeentebestuur voorop een dergelijke unieke mogelijkheid niet aan zich voorbij laten gaan." Bart Eeftink merkt op dat in deze niet het initiatief van Careaz hoeft te worden verwacht. "Wij hebben reeds een eerste oriënterend gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de desbetreffende afdeling van de gemeente. Zonder toezeggingen te kunnen doen, staat men in ieder geval open voor ons initiatief. Dit laatste zeker toen wij aangaven dat bezoekers van het gemeentehuis geen parkeerplek in de directe nabijheid kunnen vinden, omdat deze in beslag zijn genomen door de auto's van ambtenaren en winkelpersoneel."

Oplossing voor het Gezondheidscentrum
Frank Dusseldorp benadrukt daarbij ook het belang van naburige instanties, zoals het Gezondheidscentrum Oost Gelre. "Vanwege de verschillende beroepsdisciplines binnen deze organisatie, is het hier dagelijks een komen en gaan van patiënten. Vergeet niet dat dit centrum meerdere ingangen telt. Derhalve dient juist hier de aandacht voor goede parkeervoorzieningen een hoge, zo niet de hoogste prioriteit te hebben. Bovendien is de parkeerkelder een oplossing voor de parkeerproblematiek in tal van andere straten in Lichtenvoorde, zoals de Middachtenstraat en de Patronaatstraat."

De drie bij het gesprek aanwezige initiatiefnemers zijn bovendien van mening dat het realiseren van een parkeergarage in het centrum het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur!' een enorme boost zal gaan geven.

Te nemen vervolgstappen
Het kwartet wil vaart zetten achter de ideeën. Theo Wessels daarover: "Via wethouder Karel Bonsen hebben wij het college reeds van onze ideeën op de hoogte gesteld. Nu is het de onze bedoeling de fractievergaderingen van alle raadsfracties te bezoeken om het en een ander mondeling toe te lichten. Wij willen het hoogste bestuursorgaan in deze gemeente ervan overtuigen dat je een dergelijke kans nooit meer krijgt. Het mag toch niet zo zijn, dat men te zijner tijd roept: 'Wat een mooi gebouw maar wat jammer dat er niets is gedaan aan de parkeervoorzieningen!' Of er een parkeerkelder moet komen met één of twee verdiepingen, is van latere orde. Laten wij eerst in goed overleg met de gemeente alles uit de kast halen om deze belangrijke voorziening te kunnen realiseren."

Een lovenswaardig initiatief
In een reactie zegt huisarts Herman de Nooijer het plan voor de parkeergarage een lovenswaardig initiatief te vinden. "Over de verkeers- en parkeersituatie hebben wij reeds diverse keren met de gemeente gesproken. Het resultaat is dat er op het aantal parkeerplaatsen is bezuinigd, in plaats van dat er gezorgd is voor uitbreiding. Er ontstaat hier soms een levensgevaarlijke situatie, mede door het komen en gaan van veelal oudere mensen." Ook Benno Voorhuis, voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds en lid van de Centrumcommissie Lichtenvoorde, juicht het initiatief toe. "Deze steeds grotere zorg heb ik al vaker aangekaart. Er loopt inmiddels een parkeeronderzoek. Een parkeergarage is een ideale oplossing."        


KBO op excursie naar Tenten Solar

LICHTENVOORDE - Aan aandacht voor ons klimaat en de daarbij behorende energiemaatregelen geen gebrek bij KBO Lichtenvoorde. Op woensdag 20 maart om 14.30 uur brengen KBO leden een bezoek aan Tenten Solar.

KBO is er in geslaagd om een middag speciaal voor haar (toekomstige) leden te organiseren bij dit bedrijf. Wat zijn zonnepanalen, wat is het verschil tussen panelen en collectoren, hoe ligt het met het rendement, hoelang duurt het voor ik de kosten er uit heb, wat te doen met panelen die versleten zijn? Allemaal vragen die ons allen bezig houden.

Veel KBO leden hebben de gelegenheid om dit innovatieve bedrijf van binnen te zien al aangegrepen door zich aan te melden. Aanmelden kan nog tot dinsdag 19 maart per mail: info@kbolichtenvoorde.nl. De deelnemers komen op eigen gelegenheid naar het bedrijf aan de Koningslinde 25.