Opgeven voor kruisjasmarathon Harreveld

HARREVELD - Zaterdag 30 maart is café De Boer het strijdtoneel voor een heuse kruisjasmarathon, speciaal op verzoek van fanatieke kruisjassers. De opbrengst komt ten goede aan de sportende jeugd. Opgeven uiterlijk tot 25 maart.

Al gedurende bijna 40 jaar wordt bij De Boer in het winterseizoen elke twee weken gekruisjast. De deelname is vrij constant, al is er de laatste paar jaar wel een lichte daling te bespeuren hoofdzakelijk omdat de aanwas van jongere deelnemers wat stagneert. Dat is eigenlijk jammer, omdat het kaartspel volgens de spelers veel meer inhoudt dan 'simpel een kaartje op tafel gooien'. Het stimuleert het korte geheugen, het bevordert het concentratievermogen, je maakt nieuwe contacten en krijgt nieuwe gespreksstof waardoor je sociale leven in tact blijft. Dat blijkt ook duidelijk in de praktijk. Die keren dat er jongeren zijn dan is er gelijk wat meer leven in de brouwerij.
Als er al zoveel wordt gekaart, is er dan wel behoefte aan een 'kaartmarathon'?

De organisatie van de reguliere kaartavond kreeg regelmatig het verzoek om een kaartmarathon te organiseren. In de buurtschap Heelweg deden ze dat al jaren met succes. Mede omdat een eventueel batig saldo van zo'n activiteit ten goede komt aan de sportende jeugd, wordt dit nu ook in Harreveld georganiseerd. Op zaterdag 30 maart bij café De Boer in Harreveld, aanvang 09:30 uur. Er worden die dag zes rondes gekaart en lunch in bij de deelnameprijs inbegrepen. De eerste deelnemers hebben zich reeds aangemeld maar er is nog plek voor meer teams, ook van kruisjassers uit de regio. Voor de winnaar(s) liggen er aantrekkelijke prijzen klaar.

Opgave telefonisch via 06-53339816 of 06-55197846 tot uiterlijk 25 maart.