Gemeente Oost Gelre wil diversiteit in recreatie en toerisme. Foto: PR
Gemeente Oost Gelre wil diversiteit in recreatie en toerisme. Foto: PR

25.000 euro voor
recreatie en toerisme

OOST GELRE - Er komt 25.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van concrete acties uit het strategisch marketingplan van Oost Gelre. Dat heeft het college besloten. Het marketingplan, geschreven door Bernou Wagenaar en Linda Commandeur, is begin 2018 door het college vastgesteld. “Er zijn nu concrete acties nodig om de speerpunten te bepalen”, vertelt wethouder Frank. “De acties moeten resulteren in een aantrekkelijke gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. We focussen op de diversiteit en tegelijkertijd maken we keuzes, dit doen we samen met ondernemers en bewoners.”

Behoefte aan overkoepelende visie
In het marketingplan staat dat er in Oost Gelre verschillende clubs zijn die zich bezighouden met marketing en promotie. ‘Dit uit zich in vele verschillende websites, brochures, gidsen, reclame-uitingen, etc. Er is veel versnippering. Ieder doet dat vanuit zijn eigen doelstellingen, kennis en ervaring. Hierdoor is er behoefte aan een overkoepelende, heldere langetermijnvisie, waardoor we elkaar meer aanvullen en een sterker beeld neerzetten’.

Regie bij de gemeente
Wagenaar en Commandeur schrijven dat integrale aanpak met regie vanuit de gemeente essentieel is voor effectieve promotie en marketing: ‘Om een volledig beeld neer te zetten is het belangrijk om overzicht te houden en te zorgen dat de gekozen hoofdthema’s voldoende aandacht krijgen. Dit is in het belang van alle betrokkenen. Iedereen is gebaat bij een aantrekkelijke omgeving, zodat ook je eigen plek, onderneming of evenement attractief is. Doel is een herkenbaar en begrijpbaar beeld van onze kernen voor de 3 B’s: bewoners, bedrijven en bezoekers’.