Burgemeester Bronsvoort spreekt de zaal toe. Foto: Zieuwents Belang
Burgemeester Bronsvoort spreekt de zaal toe. Foto: Zieuwents Belang

Vergadering Zieuwents Belang in
teken van afscheid

Vergadering Zieuwents Belang in
teken van afscheid

ZIEUWENT - Op maandag 18 maart vond de jaarvergadering van Zieuwents Belang plaats bij Het Witte Paard. Er werd deze avond niet alleen afscheid genomen van een vijftal bestuursleden maar ook van het beoogde woonzorgproject in de oude pastorie. Een flinke domper voor de Zieuwentse bevolking waarover het laatste woord zeker niet gesproken is.

Voor een volle zaal sprak burgemeester Bronsvoort lovende woorden voor de vijf aftredende bestuursleden; Jos Kolkman (33 jaar), Angela Krabbenborg (12 jaar), Sandra Jansen (9 jaar), Margret klein Holkenborg (8 jaar) en Eva te Poele. Die laatste in verband met haar nieuwe functie bij de gemeente als regisseur kleine kernen. Daarnaast zag het bestuur zich ook genoodzaakt om afscheid te nemen van het zogenaamde Max-huis, een kleinschalig zorgcentrum dat in de oude pastorie gehuisvest zou worden. Na een periode van vijf jaar waarin vele tegenslagen waren overwonnen, lijkt het erop dat het project bij de laatste horde struikelt. Na het verzoek aan het parochiebestuur om de prijs te verlagen in verband met gestegen kosten gaf het parochiebestuur afgelopen maart aan dat zij er geen toekomst in zien als het gebouw voor een lagere prijs moet worden verkocht. In plaats daarvan vroeg het bestuur de hoofdprijs, aldus Zieuwents Belang, omdat zij het in hun ogen niet kunnen maken om het gebouw tegen een lagere prijs te verkopen. Hiermee sloot de deur; met het bedrag dat het parochiebestuur vraagt voor de oude pastorie kan de investeerder de exploitatie niet rond krijgen. Deze had al een enorm gebaar gemaakt door de rendementseis te verlagen maar ook dit mocht niet baten.

Na dit nieuws ontstond er ontzettend veel rumoer in de zaal. De werkgroep gaat echter niet bij de pakken neerzitten en gaat aan de slag met een plan B. Samen met de gemeente, investeerder en zorgonderneemster wordt gezocht naar een andere locatie zodat Zieuwent in de toekomst toch een kleinschalig zorgcentrum zal krijgen. Volg de ontwikkelingen van het woonzorgcentrum via de site www.zieuwentsbelang.nl.


Hulde aan het CDA?

Noem dat een topprestatie ... In het opinieartikel van de ELNA, 20-3-2019, 'Hulde aan de boer!', schrijft het CDA een lofzang aan de boeren.
Ik wil hierop toch reageren.

Er staat geschreven: "En ze (de boeren) zorgen dat ons waardevolle Achterhoekse coulisselandschap en natuur worden onderhouden. En dat is een topprestatie!" Het CDA, dat het voor ons nageslacht belangrijk vindt goed voor de aarde te zorgen, vindt het dus tevens een topprestatie van veel boeren, dat door jarenlange schaalvergroting, het coulisselandschap voor een groot deel reeds verloren is gegaan. Veel bomen en singels zijn er niet meer. Daarnaast heeft overbemesting veel schade in de natuur veroorzaakt. De grootschalige vee-industrie zorgt ook voor veel vervuiling en stank.Gezien de vele geel bespoten weiden, wordt er nog steeds Roundup/glyfosaat gebruikt; funest voor o.a. het bodemleven, insecten en vogels.
Het kan ook anders. Hulde aan díe boeren die nu meewerken om het jarenlange (CDA)-beleid en bijbehorende praktische uitvoering ervan, te kantelen.Hulde aan díe boeren die afstand nemen van de roofbouw van de natuur, voor de volgende generatie.

Carel ten Have


Waarom is er zo weinig vertrouwen in RMS?

Wij kregen een terechte opmerking dat we in ons vorige artikel een bestaande referentie van RMS niet vermeld zouden hebben. Het betreft een (klein) mestvergisterproject in Duitsland, in de buurt van Nieder-Klingen (Biogasanlage Otzberg). Deze referentie wordt inderdaad op de website van RMS vermeld als zijnde het enige tot nu toe gerealiseerde mestvergisterproject.

We hebben het verhaal achter het project Otzberg eens onder de loep genomen. Ook dit blijkt een verhaal van een slecht opgezet mestvergisterproject te zijn, waarbij alles vanaf dag één verkeerd is gelopen. Een veel te optimistische inschatting m.b.t. (energie)opbrengst, een slecht technisch uitgewerkt project, verkeerd gekozen hoofdaannemer en onderaannemers, vaag opgestelde contracten, snel afhakende financiers ... enz.
Om het verhaal kort te houden, vorig najaar is de boel failliet verklaard. Als een verkoop niet lukt, dan zit de lokale overheid met het mislukte project opgezadeld. Ook hier trekken we lering uit dat het ontwikkelen, bouwen en managen van een mestvergister meer is dan alleen maar subsidie vergaren. Op onze website hebben wij een link geplaatst met aanvullende achtergrondinformatie over dit faillissement.

En tot onze verbazing heeft RMS vorige maand een nieuw project aangekondigd. Het betreft een derde megamestvergister, nu gepland in Duitsland in de provincie Ostfriesland. Het lijkt erop dat RMS blijft volharden in luchtfietsen en niet het geduld kan opbrengen om eerst eens een project tot een goed einde te brengen.De realiteit zegt dat er nog heel veel water door de Rijn zal moeten stromen voordat er überhaupt een RMS megamestvergister operationeel zal zijn. We spreken hier al gauw over een termijn van jaren gezien alle nog lopende (juridische) procedures. Zou het niet verstandig zijn als RMS zich daar nu volledig op zou focussen?

Parallel aan de aankondiging van het nieuwe project in Ostfriesland zijn ze onlangs ook gestart met een derde geldinzamelactie (crowdfunding). Dit was te verwachten, want het geld van de tweede geldinzamelingsactie zal t.z.t. terugbetaald moeten worden en daarvoor is er natuurlijk weer vers geld nodig, zo zijn de regels van het (pyramide?)spel nu eenmaal.Er is wijselijk wel gekozen voor een ander internetplatform www.investcrowd.de), een nieuw kanaal om geld op te halen door het aanspreken van andere mensen.Het bedrag is alweer hoger en de looptijd langer maar de voorwaarden in de bijsluiter zijn nog steeds even beroerd, ondanks de op papier mooie rente (8%) die weer wordt voorgespiegeld. Op dit moment is er zeer weinig concrete informatie over het plan in Ostfriesland beschikbaar. Zou het kunnen dat het project alleen op papier bestaat en uitsluitend bedoeld is om daar de nieuwe crowdfunding aan op te hangen?

Iedere ondernemer is verplicht een jaarrekening op te stellen, dat geldt ook voor RMS GmbH in Duitsland. Tot op heden is de jaarrekening over 2017 nog niet op de website van de Duitse overheid gepubliceerd (www.bundesanzeiger.de). Normaal gesproken had dit in het afgelopen najaar gebeurd moeten zijn. Het is op zijn minst vreemd dat een bedrijf met zulke ambitieuze (investerings)plannen blijkbaar niet in staat is zijn eigen belastingaangifte op tijd in orde te hebben. Wij vragen ons af hoe potentiële investeerders hier naar kijken. Op basis van alle zaken die we tot nu al boven water hebben gehaald, inclusief de nieuwe hierboven beschreven feiten, is er maar een conclusie mogelijk: RMS is geen betrouwbare ondernemer.

www.megamestvergistergroenlonee.nl