OOG
na de
Achterhoekraad

OOG
na de
Achterhoekraad

Tijdens de Achterhoekraad van 11 maart was het belangrijkste agendapunt de Achterhoek Visie 2030. Er zijn 6 uitgangspunten genoemd als gezamenlijke opdrachten voor de Achterhoek: productieve Achterhoek, gekwalificeerde Achterhoek, bereikbare Achterhoek, schone Achterhoek, leefbare Achterhoek en gezonde Achterhoek. Waarbij vooral ingezet wordt op Smart! Op de site van de Regio Achterhoek kunt u de uitwerking van deze 6 uitgangspunten lezen.

Voor de OOG-fractie is de samenhang tussen deze 6 uitgangspunten van groot belang. Zo mag het streven gezonde Achterhoek niet geschaad worden door de schone Achterhoek. Nu lijkt dat op zich logisch, maar de schone Achterhoek richt zich vooral op de energietransitie. In sommige gemeenten, o.a. in Oost Gelre, willen ze de houtstook stimuleren, omdat ze - overigens geheel ten onrechte - denken daarmee de klimaatverandering tegen te gaan, terwijl door de gezondheidschadelijke houtstook de fijnstofuitstoot wordt vergroot.

Ook wordt in de visie gesproken over een circulaire landbouw. Ook dit moet schoon en gezond gebeuren. Dat wil zeggen dat de OOG-fractie ook wil dat gif en kunstmest in de landbouw, die het bodem-en waterleven en ook insecten direct bedreigen, worden verbannen.

Opmerkelijk vindt de fractie van OOG ook dat er al informeel richting een tweedeling in Achterhoek West en Achterhoek Oost wordt gewerkt. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de twee centrale kernen en de dorpen. De kleinste gemeente in de Achterhoek met de meest perifere ligging, Winterswijk, wordt als centrale kern genoemd. Nergens worden hiervoor criteria genoemd.

Ook was de OOG-fractie verbaasd dat er via stembriefjes, in tegenstelling tot wat is afgesproken, besluiten werden genomen. Daardoor werden de gemeenteraden, waar uiteindelijk besluiten genomen zouden moeten worden, buitenspel gezet. Nu ging het om een tweetal benoemingen die niet werkelijk halsbrekend zijn. Maar OOG vindt dat dit niet structureel kan. De besluiten horen in de afzonderlijke gemeenteraden te worden genomen. Opmerkelijk is dan ook dat het concept van de Achterhoek Visie op 8 april ter besluitvorming aan de Achterhoekraad wordt voorgelegd. En in juli wil de Achterhoekboard dat de Achterhoekraad de begroting voor 2020 vaststelt.


Ronald Willering, fractie OOG