Chrit van Ewijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz, werd het vuur na aan de schenen gelegd.
Chrit van Ewijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz, werd het vuur na aan de schenen gelegd. Foto: Kyra Broshuis

Santiz kan wantrouwen niet wegnemen

Santiz kan wantrouwen niet wegnemen

GROENLO - Bomvol was het woensdagavond in de Mattelier in Groenlo bij de informatieavond over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen. De avond is georganiseerd door de Vrienden van het SKB. De afgelopen weken is er grote onrust ontstaan nadat op 28 november de geruchten werden bevestigd dat het SKB de afdelingen intensive care, verloskunde en kindergeneeskunde zou gaan sluiten. Op 16 december maakt Santiz, de overkoepelende organisatie van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, bekend dat het besluit over het sluiten van verloskunde en de kinderafdeling voorlopig wordt uitgesteld. De sluiting van de ic zou nooit aan de orde zijn geweest. Een dag later zegt Santiz dat de plannen helemaal van tafel zijn. “Alles ligt weer open”, zo zegt Santiz.

Door Kyra Broshuis

Kapot geschrokken
Het vertrouwen in Santiz is weg, dat blijkt wel tijdens de infoavond. Hendrik Jan Mensink van de Vrienden van het SKB zegt dat er een beeld geschetst is waar iedereen zich van kapot geschrokken is: “We kunnen niet achterover leunen, het is heel duidelijk dat er in de communicatie iets is misgegaan. We willen hier vanavond geen wij-zij discussie maar ook Santiz en Menzis de kans geven hun kant van het verhaal toe te lichten.”

Begin van het einde
Voor Jaap Brenninkmeijer, voorzitter van de Huisartsenzorg Oost Achterhoek, is het echter wel duidelijk. “Deze plannen betekenen een enorme verarming van de zorg in dit gebied. Dit is het begin van het einde van een volwaardig ziekenhuis. Dat weten alle huisartsen in de regio. Veel inmiddels gesloten ziekenhuizen in het land zijn zo begonnen; de bekende kaasschaafmethode. We houden straks alleen een polikliniek over. De laatste nieuwtjes hebben me geenszins gerust kunnen stellen.”

Rouwband
SKB-kinderarts Frits Kupers vertelt hoe hij het nieuws hoorde. “Bij de uitnodiging voor de vergadering kregen de kinderartsen en intensivisten de oproep eerder te komen. We hebben expliciet te horen gekregen dat de ic en geboortezorg zouden worden gecentreerd aan de A18. Ik was compleet overdonderd; anderhalve dag heb ik met een rouwband rondgelopen.” Een daverend applaus volgt. Kupers is bang dat de sluiting toch gaat plaatsvinden. “Wij hebben het gevoel nu misschien een slag gewonnen te hebben, maar de oorlog is nog gaande.”

Naar de toekomst kijken
Chrit van Ewijk, voorzitter van de raad van bestuur van Santiz, legt uit dat de raad twee dingen moet doen. “Zorgen dat de tent goed draait én naar de toekomst kijken. Het doel van beide ziekenhuizen is, en dat al vijf jaar lang, goede zorg voor alle Achterhoekers. Die moet overeind blijven. Daarom zijn we vijf jaar geleden samengegaan. We scoren overal hoog op maar om die kwaliteit te behouden moeten we voldoende personeel hebben en dat is lastig. De druk op concentratie blijft groot maar concentratie op één plek is voor ons een no go. We hebben inderdaad verkeerd gecommuniceerd en een en ander is uitgelegd als sluiten. Excuses daarvoor.” Van Ewijk benadrukt dat er geen geld van het SKB naar de nieuwbouw in Doetinchem gaat. “Geld dat voor het SKB gereserveerd staat, staat tot 2035 gereserveerd voor Winterswijk.” Op de vraag of sluitingen of samenvoegingen op den duur onontkoombaar zijn, zegt van Ewijk: “Dat kunnen we nu niet zeggen. Ik kan niet zeggen dat het niet gebeurt. Qua communicatie hebben we wel wat repareren. Als je met 3000 medewerkers in gesprek wil, dan merk je dat er veel geroepen wordt. Ook dingen die niet kloppen. Maar ik heb vertrouwen in de dialoog.

Draagvlak
Dat vertrouwen ontbreekt duidelijk bij de toehoorders. Loes ten Dolle van D66 Winterswijk voelt zich ‘publiekelijk te kakken gezet’. “Een half jaar geleden hebben we in de raad vragen gesteld over gedeeltelijke sluiting. U heeft mij gezegd dat dat absoluut niet zo zou zijn. Wij willen nu het eerlijke en duidelijke verhaal.” Uit de zaal komt de opmerking over een verborgen agenda. “Uit 2014 bestaan al documenten waarin melding wordt gemaakt van de verhuizing van Winterswijk naar Doetinchem. Heeft u nog wel voldoende draagvlak om überhaupt leiding te geven aan dit proces?” Van Ewijk lijkt niet van zijn stuk gebracht: “Dat is aan de Raad van Toezicht.” Van Ewijk blijft ontkennen dat er ooit gezegd is dat de IC in Winterswijk dicht gaat. “Ik wil niet dat mij woorden in de mond worden gelegd.”

Menzis
Joris van Eijk, directeur van Menzis, zegt onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van de mensen. “Ook van ons een excuus, wij hebben als coöperatie iets niet goed gedaan.” Wat volgt is een wollig verhaal vol met algemeenheden en ontwijkingen. Als er in de zaal geopperd wordt massaal bij Menzis te vertrekken, houd van Eijk het hoofd koel: “Als u dat wilt, moet u dat doen.”

Onverantwoord
Een emotionele verpleegkundige van het SKB zegt dat zorg voor kinderen totaal anders is dan voor volwassenen. “De kinderen die bij ons komen, worden beoordeeld door een kinderarts. Dat kan straks niet meer. Ze moeten dan eerst drie kwartier in een ambulance. Onverantwoord!” Van Ewijk reageert: “Wij hebben geen glazen bol, we weten niet of we straks nog kinderartsen hebben.” Veel werknemers van het SKB vroegen zich af waar hun directeur, Bijar Altalabani is. “Hij schittert overal door afwezigheid”, aldus één van de werknemers.

Niet realistisch
Ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans zegt dat de 300 miljoen voor een nieuw ziekenhuis in Doetinchem niet realistisch is. “Daar kunnen we wel vijf basisziekenhuizen voor bouwen. Als het SKB een andere ambitie heeft dan Doetinchem dan moet het SKB afscheid nemen van Santiz. Het effect van een gedegen plan is net zo groot als het effect van een gedegen bestuurder. Een plan is alleen uitvoerbaar als het ruim gedragen wordt.”

We zijn er nog lang niet
Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP zegt een mooi verhaal te hebben gehoord maar vraagt zich wel af waar het addertje zit. Dat gevoel heeft Hendrik Jan Mensink ook: “Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen. Ik blijf een bepaald gevoel houden. We moeten met elkaar blijven praten want we zijn er nog lang niet…”

Wordt vervolgd.

Volle bak in de Mattelier tijdens de informatieavond over de toekomst van het SKB.
Afbeelding