Afsluiting politiek jaar afgesloten met hoogte- en dieptepunten

Afsluiting politiek jaar afgesloten met hoogte- en dieptepunten

De laatste raadsvergadering van 2019 had zowel hoogte- als dieptepunten. Dieptepunt was de bruidsschat van ruim € 300.000,- die het college van CDA/VVD wel achteloos weggeeft aan de fusieclub Grolse Boys-Grol. Uiteraard staat ook OOG achter deze onvermijdelijke en logische Grolse voetbalfusie, en wensen we met name de vrijwilligers een goede samenwerking toe.
Maar dit dure kerstcadeau dat de fusieclub door CDA/VVD in de schoot geworpen krijgt valt niet te rijmen met een structureel tekort op de gemeentebegroting van maar liefst €3 miljoen euro, een recordstijging van uw OZB met maar liefst 8% in 2020, en het oneerlijk korten op de sociaal zwakkeren en minima in onze gemeente.

Belangrijk nieuws was er voor de omwonenden van Rompa/ Vitelco: OOG diende een motie in waarbij het college onder andere werd gevraagd om te onderzoeken of het bedrijf, dat tot ongenoegen van de buurt al 20 jaar lang de stankoverlast niet onder controle krijgt, verplaatst kan worden uit het centrum van Lichtenvoorde. Onder druk van de massaal opgekomen buurt zegde het college beterschap toe en zal een onderzoek worden uitgevoerd naar een bedrijfsverplaatsing. Dit onderzoek wordt in maart 2020 afgerond.

Ook de situatie rondom het Streekziekenhuis in Winterswijk kwam ter sprake: alle partijen schaarden zich unaniem achter een motie waarbij van het bestuur van Santiz een volwaardig ziekenhuis SKB wordt geëist. Het mag niet gebeuren dat in de toekomst een zorgverzekeraar zoals Menzis het SKB sluit en onze burgers bij een gezondheidsbedreigende situatie de te lange route naar een het ziekenhuis Doetinchem of Enschede moeten rijden.

Tot slot het hoogtepunt: burgemeester Annette Bronsvoort werd unaniem en terecht door de gemeenteraad voorgedragen voor nog eens een termijn van 6 jaar. Haar uitstekende inzet voor de burgers van Oost Gelre werd hiermee terecht beloond.

De fractie van OOG wenst u allen goede feestdagen en een gezond 2020.


Namens de fractie van OOG,
Ronald Willering