"Als we Lichtenvoorde opnieuw op de kaart zouden kunnen zetten, zouden we Vitelco hier niet plaatsen", zegt wethouder Porskamp. Foto: Kyra Broshuis Foto: Kyra Broshuis

Gemeente kan Vitelco niet
dwingen te vertrekken

OOG komt met motie om oplossing te bespoedigen

Door Kyra Broshuis

LICHTENVOORDE - Het college van de gemeente Oost Gelre gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de verplaatsing van Vitelco (voorheen Hulshof Herwalt) uit de kern van Lichtenvoorde. De resultaten van dat onderzoek worden in maart 2020 verwacht. Een motie van OOG om er vaart achter te zetten, werd gesteund door alle fracties.

Teleurstellend
“De Raad van State heeft bepaald dat gemeente en Vitelco weer aan tafel moeten gaan maar dat wel op korte termijn een oplossing gerealiseerd moet worden”, zegt Ronald Willering namens OOG. “Er is in februari 2019 een informatieavond geweest waar de burgemeester heeft toegezegd dat een nieuwe vergunning moet voldoen aan de strengste normen. Onlangs heeft er wederom een bijeenkomst met de buurt plaatsgevonden die door de buurtbewoners als zeer teleurstellend is ervaren en waarbij een oplossing verder weg dan ooit lijkt te zijn.” OOG roept het college op om concreet te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van het bedrijf. Ook wordt het college verzocht gebruik te maken van technische middelen als de E-noses zodat precies kan worden gemeten hoeveel geuroverlast er gedurende een langere periode door de buurtbewoners wordt ervaren.

Raadsbrede steun
D66’er Van der Meulen vindt dat verplaatsing de beste oplossing is. NLog zegt dat de gemeente niet de mogelijkheid heeft het bedrijf te verplaatsen. De partij steunt de motie wel maar vindt het ook enigszins een motie ‘voor de bühne’. Leemreize van het CDA zegt dat het een hoofdpijndossier betreft en dat de raad ook aan verwachtingsmanagement moet doen. De partij steunt de motie wel. De PvdA is blij met de motie, ook omdat ‘we nu in een impasse zitten’. De VVD steunt de motie ook maar waarschuwt wel: “We moeten niet de illusie wekken dat de problemen nu op korte termijn opgelost worden.”

'We moeten

niet de illusie

wekken dat

de problemen

nu op korte

termijn

opgelost

worden'

Vele miljoenen
Wethouder Bart Porskamp zegt het volgende over de kwestie: “Als we Lichtenvoorde opnieuw op de kaart zouden zetten, zouden we Vitelco niet daar plaatsen. We hebben al eerder met het bedrijf gesproken over verplaatsing en de financiële gevolgen. We zitten echt miljoenen euro’s van elkaar vandaan. Wij kunnen deze motie als college omarmen.” Er wordt ook gedacht aan het plaatsen van een tweede, dertig meter hoge schoorsteen. Die moet de geuroverlast beperken. Maar, zo zegt de wethouder, er blijven dan nog steeds woningen die binnen de geurcirkel vallen.

Wordt vervolgd.