Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat gij geen acht op de balk in uw eigen oog (Lucas 6:39-42) ?

Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat gij geen acht op de balk in uw eigen oog (Lucas 6:39-42) ?

Geachte leden van het CDA in Oost Gelre,

Wij hebben met belangstelling uw open brandbrief over de stikstof-problematiek gelezen. Het is lovenswaardig dat u voor uw agrarische achterban opkomt maar in uw schrijven wordt de kwestie wel erg eenzijdig belicht.
U gooit alle problemen omtrent de stikstofuitstoot op een grote hoop omdat dit blijkbaar beter in uw verhaal past. Maar de waarheid is dat er een groot verschil is in de stikstofproblematiek tussen de Randstad en de landelijke gebieden.
In Nederland zijn er drie gebieden met de hoogste veestapel-dichtheid: Zuidoost-Brabant, Gelderse Vallei en de Achterhoek. De ammoniak-stikstofuitstoot vormt daar een acute bedreiging voor de natuurgebieden. Het is niet meer dan begrijpelijk dat in deze regio's de overheidsmaatregelen anders, meer ingrijpend, zullen zijn dan elders. Deze nuancering ontbreekt volledig in uw schrijven.
Uiteraard is het belangrijk dat de economie ook in de Achterhoek blijft draaien, maar de oplossing voor het stikstofprobleem gaat er echt niet komen door naar anderen te wijzen. Dat is vooral goedkope retoriek om uw eigen verantwoordelijkheid te maskeren. U heeft lokaal een grote bijdrage geleverd aan het ontstaan van deze ammoniak-stikstof problemen. Onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid is de bouw van megastallen in Oost Gelre immers alleen maar gestimuleerd.
Vorig jaar is bijna heel Zieuwent in opstand gekomen tegen nieuwe uitbreidingsplannen. Als ze dat niet hadden gedaan, dan zouden ze daar nu opgescheept zitten met nog twee extra megastallen. Het opportunistisch gedraai van het CDA in dat dossier was tekenend.
Het is daarom ook volstrekt ongeloofwaardig dat u zich nu zo in een slachtofferrol wentelt.
Het ontgaat u misschien, maar in Oost Gelre is er een grote groep bezorgde burgers die het herstel van een gezond evenwicht tussen de natuur, de agrarische sector en het leefmilieu vooropstelt.
Ook gaan wij niet mee in de negatieve ondertoon in uw schrijven, wij gaan onszelf niet kleineren ten opzichte van het 'boze' Westen. Wij zijn trotse Achterhoekers die in een mooie, gezonde omgeving willen wonen met rondom gevarieerde natuurgebieden, nu en in de toekomst.
Misschien moet u eens nadenken en zelf het voortouw nemen en met oplossingen komen, besturen is immers vooruitzien en niet krampachtig vasthouden aan de achterhaalde realiteit van vandaag.

Daarom wensen wij het CDA vooral veel wijsheid toe in 2020!

Met vriendelijk groeten,
Rob Bongers