Zorgen om opslag kernafval in grensgebied

Zorgen om opslag kernafval in grensgebied

Burge-meester: 'Veiligheid inwoners staat voorop'

Door Kyra Broshuis

OOST GELRE - De plannen van de Duitse overheid om het gebied grenzend aan de Achterhoek aan te wijzen voor ondergrondse opslag van kernafval baart OOG zorgen. “Er wordt inmiddels onderzoek gedaan naar geschikte locaties en grote gebieden, grenzend aan onze gemeente, worden als kansrijk gezien", zegt Jurgen Bluemink namens OOG. “Ondergrondse opslag van kernafval is niet zonder gevaar. Het tijdig opstarten van een actieve lobby om dat te voorkomen lijkt ons zeer wenselijk.”

Een miljoen jaar
Duitsland stopt met de productie van kernenergie maar zit nog wel met radioactief afval uit de kerncentrales. Dat wordt nu bovengronds bewaard, onder andere in Ahaus, maar het afval moet een miljoen jaar worden opgeslagen. Daarvoor is het gebied, grenzend aan Oost Gelre, dus in beeld. De criteria zijn onder andere een bodem van kleigesteente, kristallijngesteente of steenzout en het mag niet om een aardbevings- of mijnbouwgebied gaan. Bijna het hele grensgebied bij de Achterhoek en Twente is geselecteerd.

De geschiedenis herhaalt zich
Naast OOG stelt ook de PvdA vragen over de plannen. Voorman Richard Klein Tank zegt dat de PvdA grote vraagtekens plaatst bij de recente ontwikkeling: “De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Drieëndertig jaar geleden werd in Groenlo het Regionaal overleg tegen ondergrondse opslag (ROTOO) opgericht. Oud-PvdA-wethouder Henk Gerrits was een van de initiatiefnemers. Toen was het de Nederlandse overheid die het plan had opgevat om in lege zoutkoepels op 300-400 meter diepte in de bodem van Oost-Nederland (en specifiek de oost-Achterhoek) kernafval op te gaan slaan. De Nederlandse overheid zag uiteindelijk af van de plannen. De PvdA vindt het onbegrijpelijk en afkeurenswaardig dat Duitsland opnieuw naar ondergrondse opslag van kernafval kijkt. En dat terwijl in het verleden diverse proeven, onder meer in Duitsland zelf, tot grote risico’s voor bodem en grondwater en dus ook drinkwater hebben geleid.”

Veiligheid voorop
Beide partijen krijgen de complimenten van de burgemeester over hun alertheid. “Het is een heel breed onderwerp en Duitsland zit nu in het begintraject. Voordat we nu gaan lobbyen tegen de kernafvalopslag willen we meer weten van de werkwijze in Duitsland. Er speelt uiteraard ook een politieke vraag en het zou voorbarig zijn om nu al een standpunt in te nemen. Ik denk wel dat we in een goede positie zijn vanwege onze grensoverschrijdende contacten. De Euregioraad staat, net als ik, voor de veiligheid van onze burgers. Dat moet voorop staan. Het thema komt bij verschillende overleggen op de agenda.”