Start Platform
Cultuureducatie Achterhoek

Start Platform
Cultuureducatie Achterhoek

ACHTERHOEK - Op 12 november 2020 zijn Achterhoekse instellingen voor cultuureducatie het Platform Cultuureducatie Achterhoek gestart. De instellingen trekken samen op om te streven naar kansengelijkheid voor kinderen in het basisonderwijs als het gaat om muziek, dans, theater enz. Zij gaan hun activiteiten voor het basisonderwijs onderling afstemmen en werken hierin samen met de Achterhoekse schoolbesturen en gemeenten. In het Platform Cultuureducatie Achterhoek verbinden de partijen zich rond cultuureducatie op de basisscholen. Daarbij staat de vraag van de school centraal. Om de school zo goed mogelijk van dienst te zijn organiseren de instellingen duurzame netwerken voor ICC'ers (Interne Cultuur Coƶrdinatoren binnen de scholen), en ook voor kunstvakdocenten en lokale kunstenaars die voor de culturele instellingen werken. Gezamenlijk wordt gewerkt aan langetermijnbeleid en aan een loketfunctie voor zowel scholen als gemeente-overstijgende vragen en ideeƫn op het gebied van cultuureducatie.