Volgende stap voor woningbouw in Vragender

VRAGENDER - Dat woningbouw in Oost Gelre een belangrijk speerpunt is blijkt wel uit de vele woningbouwplannen. Het college van B&W heeft ingestemd met de aankoop van een perceel die als doel heeft om hier woningbouw te realiseren. Het gaat om het perceel op de hoek van de Pastoor Scheepersstraat en de Kapelweg.

Gemeenteraad neemt op 8 juni een besluit
Pas wanneer de gemeenteraad beslist om over te gaan tot aankoop, zal de grond daadwerkelijk worden aangekocht. Hiermee is ook in Vragender een belangrijke stap gezet om te komen tot nieuwe woningen. Op dinsdag 8 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Bij een positief besluit verwacht de gemeente eind 2021 kavels uit te kunnen geven.

Behoefte woningbouw in Vragender groot onder jongeren
Uit het leefbaarheidsonderzoek is gebleken dat de woonbehoefte in Vragender groot is onder met name jongeren. Naast het plan van de kerk is er nog geen ander concreet woningbouwplan in deze kern. Wethouder Bart Porskamp: “Het afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere onderzoeken geweest om te komen tot geschikte locaties voor woningbouw in Vragender. Met de woningen die in de kerk gerealiseerd worden voldoen we nog niet aan de woonbehoefte van Vragender. Waar in andere kernen soms inbreidingslocaties beschikbaar zijn, is daar in Vragender geen sprake van. Daarom zijn we gaan kijken naar alternatieve opties.” Inbreidingslocaties zijn bestaande gebouwen waar woningbouw gerealiseerd kan worden.

Locatie verworven via Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
Om toch te komen tot een geschikte locatie heeft in 2019 het college van B&W een aantal locaties in Harreveld en Vragender aangemerkt voor Wvg. Dit betekent dat wanneer eigenaren van die gronden de grond willen verkopen, zij deze eerst aanbieden aan de gemeente. In 2019 zijn deze percelen opgenomen in de ruimtelijke verkenning als mogelijke woningbouwlocatie. Hier valt ook het perceel onder wat nu voor ligt. Binnenkort vinden de eerste gesprekken plaats met de buurt over de stedenbouwkundige verkaveling.