Geen boete voor projectontwikkelaar Oldenhuis voor bomenkap Blik

Geen boete voor projectontwikkelaar
Oldenhuis voor bomenkap Blik

GROENLO - De veelbesproken kap van het bosje bij ‘t Blik wordt niet bestraft. Er werden zo’n 40 bomen gekapt in het kader van het plan Oldenhuis en dat was niet volgens afspraak. Toch gaat de gemeente geen sanctie opleggen aan ontwikkelaar Oldenhuis.

Door Kyra Broshuis

Verontwaardiging
OLW stelde dinsdag in de raadsvergadering vragen over de gevolgen van de kap. “De verontwaardiging over de kap was groot, zowel bij de omwonenden van ‘t Blik als ook bij de Bomenwacht. Zeker ook al omdat het bosje 40 jaar geleden tijdens de boomplantdag door de kinderen van basisschool het Palet was aangeplant. OLW stelde al eerder schriftelijke vragen over de kwestie aan wethouder Marieke Frank. OLW wil weten wat de gevolgen zijn voor de ontwikkelaar.

Deuk
“Het onterecht kappen van deze bomen is een smet op het project Oldenhuis, daar baal ik ook flink van en dit alles heeft een deuk veroorzaakt in het vertrouwen dat wij als gemeente in ontwikkelaar Oldenhuis hebben” antwoordde wethouder Frank. “Maar ook deze bomen waren kapvergunningvrij en daarom behoort een sanctie zoals een boete niet tot de mogelijkheden”. Wethouder Frank zegde wel toe dat ontwikkelaar Oldenhuis binnen een maand in gesprek gaat met de buurt; er wordt dan een concept aan de buurt voorgelegd van het nieuwe groenplan, met daarin onder andere een natuurlijke speelplek en een voedselbosje.

Teleurstelling
Met de uitspraak van de gemeente ‘dat dit soort misverstanden nou eenmaal helaas kunnen gebeuren vanwege beperkte gemeentelijk toezichtscapaciteit’ nam Wallerbos geen genoegen. Hij drong aan op een gemeentelijk overleg met de Groenafdeling en de Bomenwacht om na te gaan hoe dit soort fouten in de toekomst kunnen worden voorkomen. Wethouder Frank zegde dit overleg uiteindelijk toe. Wallerbos is teleurgesteld over het feit dat er geen sanctie wordt opgelegd: “Het is zorgwekkend dat er schijnbaar in onze gemeente illegaal bomen gekapt kunnen worden, maar de gemeente daar vervolgens geen sanctie of boete tegenover kan zetten”. OOG en de PvdA ondersteunden het betoog van OLW en drongen aan op goede communicatie met de buurt en forse herplant.