Woonkamer van Hospice de Lelie. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Woonkamer van Hospice de Lelie. Foto: archief Achterhoek Nieuws

Partijen bespreken plan voor hospice in Oost Gelre

OOST GELRE - Bij de gemeente is een verzoek binnengekomen om een hospice te mogen realiseren in het buitengebied van Vragender. Het plan zou echter niet in te passen zijn binnen de huidige bestemming.

Door Kyra Broshuis

Heel jammer, zo vindt OOG. Raadslid Ronald Willering van deze partij zegt dat nieuwe initiatieven juist passen als herbestemming van agrarische bedrijven. “Zeker die van kleinschalige projecten in de zorg zoals een hospice waaraan in Oost Gelre wel degelijk behoefte is. De nieuwe Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk, gaat vooral uit van vertrouwen en beoogt te komen tot minder regels. Recent is een initiatief aan de Kloezedijk te Lievelde niet ingewilligd vanwege aanwezigheid van veehouderij in de omgeving, ook al is deze niet meer als zodanig in gebruik. Voor initiatiefnemers die met positieve energie iets moois willen creëren in Oost Gelre een lelijke domper.” OOG vraagt of het college het met de partij eens dat een vestiging van een hospice in Oost Gelre een geweldige aanwinst zou zijn. De partij vindt dat er op een andere manier omgegaan moet worden met initiatieven van burgers en vraagt het college om op korte termijn nog eens in gesprek te gaan met de initiatiefnemers om te kijken wat er wel mogelijk is.

Ja, mits...
Wethouder Marieke Frank zegt een hospice zeker te zien als een mooie aanvulling. “Maar er is al een hospice in Winterswijk waar meestal geen wachtlijst is. We benaderen de verzoeken altijd vanuit de ja, mits.. gedachte en dat hebben we hier ook gedaan. Het verzoek voldoet niet aan het beleid en aan het bestemmingsplan. Het uitgangspunt bij een functieverandering is dat er een tegenprestatie geleverd moet worden; zo dient er onder andere een goede landschappelijke inpassing plaats te vinden en dat is hier niet het geval. Een agrarische bestemming kan worden omgezet naar een bedrijfsbestemming mits tenminste 50% van de vrij te komen bebouwing wordt gesloopt. Dat gaat hier niet lukken. Ook niet bij een aanpassing naar 30% in combinatie met sloop op een andere locatie. Het plan levert onvoldoende ruimtelijke kwaliteitswinst op. We hebben meerdere gesprekken gehad met de initiatiefnemers en we hebben een maatwerkoplossing geboden. De voorwaarden zijn heel duidelijk. Ik zie geen directe toegevoegde waarde voor een gesprek maar sta er wel open voor.”

Bespreekstuk
De VVD haakt op het verhaal in en wil er graag een bespreekstuk van maken voor in de commissievergadering. Fiona Algera van de VVD zegt dat de initiatiefnemers zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. Ronald Willering van OOG is verbaasd dat de wethouder zegt dat er geen behoefte zou zijn aan een hospice omdat er al een dergelijke voorziening in Winterswijk is: “Uit reacties van de huisartsen in Oost Gelre blijkt dat er wel degelijk behoefte aan is.” Wethouder Frank reageert: “Ik zeg niet dat er geen behoefte is. We staan open voor een hospice maar we moeten oppassen dat er niet een te groot aantal bedden gerealiseerd wordt als we daarvoor meer moeten bouwen dan slopen in het buitengebied. Wij horen dat er in Winterswijk niet vaak sprake is van een wachtlijst.”