De uitbreiding van Zieuwent is gepland aan de noordwest-zijde van het dorp.

De uitbreiding van Zieuwent is gepland aan de noordwest-zijde van het dorp.

pr

De schop kan bijna in de grond

Ontwikkel-kader Zieuwent vastgesteld

Door Kyra Broshuis

ZIEUWENT - In nauwe samenwerking met Zieuwents Belang, perceeleigenaren en de buurt is een studie gedaan voor de toekomstige dorpsuitbreiding in Zieuwent. Het gaat om woningbouw in combinatie met het ontwikkelen van een zonneweide. De toekomstige dorpsuitbreiding van Zieuwent zal aan de noordwest-zijde van het dorp plaatsvinden. De kaders voor beide ontwikkelingen zijn afgelopen week vastgesteld in een zogenaamd ontwikkelkader. Het stuk heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn enkele reacties binnengekomen. Die hebben niet geleid tot grote aanpassingen.

Groene inpassing
De PvdA zegt dat de groene aanpassing van het plan een aandachtspunt blijft. "Bij het bestemmingsplan moet dat heel duidelijk vastgesteld worden”, vindt Richard Klein Tank. Het CDA steekt haar blijdschap over de plannen niet onder stoelen of banken. Ruud Krabbenborg van het CDA, en geboren en getogen in Zieuwent, vindt het een prachtig plan. "Waar nu al veel animo voor is. Het is een mooi plan dat in goede samenspraak en participatie met de bevolking is gemaakt en dat een groot draagvlak heeft in Zieuwent. Het is alweer 10 jaar geleden dat het plan Bongers gelanceerd werd en pas recent is ook de Boerenbond opgeleverd. Het zijn allemaal inwoners, starters en doorstromers met roots in Zieuwent die gebruik maken van de nieuwe plannen. Vijf Jaar geleden stonden stonden er nog 60 woningen te koop, vandaag was dat er nog maar 1. De werkgroep wonen van Zieuwents Belang heeft ons ingefluisterd dat inmiddels ruim 100 inwoners van Zieuwent interesse hebben in nieuwbouw op deze nieuwe locatie. Er is echter maar plek voor 26 woningen. Hopelijk komen er extra woningen bij in fase 1. Er is nog plek voor enkele woningen waarbij betaalbaarheid voor starters wat ons betreft een pre is. Kom maar op met die definitieve plannen en het liefst zo gauw mogelijk de schop in de grond!”

Hoe verder
Net als het CDA stemden ook de overige fracties in met het plan. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd kunnen de initiatiefnemers de plannen voor het gebied indienen. Deze beoogde plannen passen niet in het geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost Gelre 2011’ met bijbehorende Reparatieplannen. Voor het plangebied voor woningbouw zal een procedure om herziening van het bestemmingsplan worden gevolgd. Dit bestemmingsplan zal uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voor het beoogde zonnepark zal een procedure om omgevingsvergunning Wabo worden gevolgd (afwijken van het gebruik van de grond). Voor deze ontwikkeling is een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) van de gemeenteraad noodzakelijk. Met deze Vvgb kan het college een besluit nemen op de gevraagde omgevingsvergunning.

Wordt dus vervolgd.