De creatie van de Hooiland KIDS uit 2020 met de titel ‘Tekeningen’. Foto: PR Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde

 De creatie van de Hooiland KIDS uit 2020 met de titel ‘Tekeningen’. Foto: PR Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde

Deelname Dahlia Kunstobjecten Route opengesteld

LICHTENVOORDE - CorsoKIDS, verenigingen, maatschappelijke instellingen en particulieren kunnen zich ook dit jaar weer aanmelden om deel te nemen aan de Dahlia Kunstobjecten Route op zondag 12 september. Zowel voor de CorsoKIDS als de vrije klasse worden online bijeenkomsten gehouden om ze te informeren over de mogelijkheden om deel te nemen.

Op vrijdag 14 mei was er een online bijeenkomst voor de corsogroepen en hun ontwerpers, waarbij de benodigde informatie voor deelname met hen is gedeeld. De corsogemeenschap staat te popelen om aan de slag te gaan. De verwachting is dat hun objecten veel voorbereidingstijd vragen. Bovendien mag er, vanwege de coronamaatregelen, slechts in kleine groepen worden gebouwd. Thijs Kroezen, bestuurslid van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, nam vrijdag, namens de projectgroep, de kaders en aanvullende informatie met hen door. Heleen Rooks van de werkgroep ontwerpers hield een boeiend en inspirerend betoog over de mogelijkheden om te komen tot een prachtig kunstobject. Stefan Stapelbroek van de Bloemencommissie vertelde over de wijze waarop zij er voor willen zorgen dat er voldoende dahlia’s beschikbaar zijn voor de drie deelnemende partijen: de CorsoKIDS, de vrije klasse en de corsogroepen.

Dat onderscheid is gemaakt om voor iedere klasse passende kaders te kunnen beschrijven. De corsogroepen beschikken inmiddels over een aanmeldformulier waarin zij de benodigde informatie kunnen aanleveren.

Deelname vrije klasse
De vrije klasse bestaat uit verenigingen, maatschappelijke instellingen en particulieren. Eén van de voorwaarden voor deelname is dat het kunstobject grotendeels voorzien moet zijn van dahlia’s of als thema de dahlia moet hebben. De dahlia’s stellen we vanuit de corsogemeenschap ter beschikking. Het bestuur van SBL heeft er, vanwege de grootte van de groepen en het verschil in de kaders, voor gekozen om de drie klassen in afzonderlijke online bijeenkomsten te informeren. Op donderdag 3 juni om 20.00 uur is er een online bijeenkomst voor belangstellenden voor de vrije klasse. Aanmelden kan tot 1 juni door een mail te sturen naar secretariaat@bloemencorso.com. Na de online bijeenkomst ontvangen de deelnemers een aanmeldformulier.

Deelname CorsoKIDS
Het is voor de toekomst van ons corso van groot belang dat de corsocultuur, zeker in deze coronatijd, onder de aandacht blijft van de jongste generatie. Het bestuur van SBL hoopt dan ook dat veel kinderen gaan deelnemen en - al dan niet met de hulp van de ouders - een prachtige creatie maken. Dat is al een kunstobject op zich.

Het bestuur van SBL wil dat zoveel mogelijk faciliteren. Ook voor deze klasse is het van belang dat ze goed geïnformeerd worden en deze online informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 juni om 19.00 uur. Uiteraard zal Dahleo er ook zijn. De kinderen of hun ouders kunnen zich opgeven tot 7 juni door een mail te sturen naar info@corsokids.nl Na deze bijeenkomst is er nog geruime tijd om het aanmeldformulier in te vullen.

Prachtig evenement
Helaas is nu nog niet te voorspellen wat precies de mogelijkheden zijn op de tweede zondag in september. De hoop en de verwachting is echter wel dat de stijgende vaccinatiegraad en het mooie weer ervoor zorgen dat er een mooi en veilig feestje plaats kan vinden.