Werkkamp Lievelde en ontgroening van Oost Gelre

Graag informeert OLW u weer kort over een aantal onderwerpen van de afgelopen raadsvergadering.

Joods werkkamp in Lievelde

De Joodse werkkampen in Nederland vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bleken uiteindelijk een voorportaal van deportatie naar kamp Westerbork en de vernietigingskampen in het oosten. Maar wat heeft dat met de raadsvergadering te maken, zult u misschien denken? Nou, de laatste jaren is, mede dankzij speurwerk van het Oostgelrese Comité 4-5 mei, duidelijk geworden dat er zich ook in Lievelde een Joods werkkamp bevond. OLW vroeg daarom tijdens de raadsvergadering of het college ook van mening is dat voor deze zwarte bladzijde in de Oostgelrese oorlogsgeschiedenis een passende blijvende oorlogsherinnering ter plekke van het voormalige werkkamp in Lievelde zou moeten komen. Wethouder Hoenderboom gaf namens het college aan dat ook zij met ongeloof en ontsteltenis kennis hadden genomen van het bestaan van dit werkkamp. Hij zegde volmondig toe om samen met betrokken partijen zoals Comité 4 -5 mei zich in te spannen om voor de slachtoffers van dit werkkamp een waardige blijvende herinnering te creëren.

Bomenkap ontwikkelaar Oldenhuis
Begin dit jaar kapte projectontwikkelaar Oldenhuis per ongeluk een bosje aan de rand van ’t Blik in Groenlo. OLW zette deze foutieve kap van tientallen bomen aan de rand van ’t Blik in Groenlo op de raadsagenda en vroeg het college om een sanctie op te leggen, zoals bijvoorbeeld een boete. De verontwaardiging over deze foutieve bomenkap was namelijk groot, vooral omdat het gekapte bosje 40 jaar geleden tijdens de boomfeestdag door Groenlose basisschoolkinderen was aangeplant.
Wethouder Frank gaf echter aan dat de gekapte bomen kapvergunningsvrij waren en daarom kon volgens haar een sanctie, zoals een boete, helaas niet tot de mogelijkheden behoren……..Teleurstellend, omdat iemand die dus illegaal kapt in onze gemeente hiermee schijnbaar zomaar mee weg kan komen zonder boete. Ontwikkelaar Oldenhuis gaat nu wel, op aandringen van OLW, binnen een maand in gesprek gaat met de buurt. Er wordt dan een concept voorgelegd van het nieuwe groenplan, met daarin o.a. een natuurlijkspeelplek en een voedselbosje.

Namens de fractie van OLW,
Paul Wallerbos
Onafhankelijke Lijst Wallerbos