Nieuws van filmhuis Het Doek

Nieuws van filmhuis Het Doek

OOST GELRE - Gezien de huidige omstandigheden heeft het bestuur van filmhuis Het Doek besloten zich volledig te gaan richten op het nieuwe seizoen. Dit onder het voorbehoud dat de coronamaatregelen dan zijn opgeheven of zodanig zijn versoepeld dat er verantwoord een film voor publiek kan worden vertoond. Ook zoekt men versterking om het nieuwe seizoen vol gas van start te gaan.

Filmhuis Het Doek heeft veel last gehad van de coronamaatregelen. Zo mocht men na oktober vorige jaar niet meer met 30 personen op 1,5 meter afstand bij elkaar komen om van een mooie film te genieten. Maar ook vanuit het bestuur en de vrijwilligers is het motto: gezondheid en veiligheid gaan altijd voorop. Er restte het bestuur dan ook niets anders dan de deuren van het filmhuis te sluiten. Met het nieuwe seizoen voor de deur en de hoopvolle ontwikkelingen rondom de maatregelen staan bestuur en vrijwilligers al in de startblokken om, zo gauw het weer mogelijk is, bezoekers met veel plezier prachtige en boeiende films te vertonen.

Bestuursleden gezocht
Het bestuur van Het Doek is voor het komende seizoen nog op zoek naar een tweetal vrijwilligers. Er is een vacature voor de functie van secretaris voor voorkomende werkzaamheden. Aangezien er al een goede notulist binnen de gelederen werkzaam is, hoeft er niet genotuleerd te worden tijdens de vergaderingen. Daarnaast is men op zoek naar een bestuurslid dat naast het volledig meedraaien in het bestuur speciale aandacht heeft voor kinderen.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met voorzitter Hans van der Boor voorzitter via info@hetdoek.nl of 06 130 88 630.