De vrijwilligersbijeenkomst van 6 augustus in de nieuwe bieb in Lichtenvoorde, tevens de nieuwe locatie van het Taalcafé. Foto: Aleid Kluivers-Loos
De vrijwilligersbijeenkomst van 6 augustus in de nieuwe bieb in Lichtenvoorde, tevens de nieuwe locatie van het Taalcafé. Foto: Aleid Kluivers-Loos

Taalcafé Lichtenvoorde e.o. heropent in nieuwe bieb

Algemeen

LICHTENVOORDE - Na anderhalf jaar gedwongen sluiting als gevolg van de coronapandemie opent het Taalcafé in Lichtenvoorde op vrijdagmorgen 3 september 9.30 uur de deuren weer. Niet op het vertrouwde adres bij ‘Licht’ maar in de nieuwe Bibliotheek aan de Leest 2. Veel taalvrijwilligers en deelnemers kunnen niet wachten tot het zover is, zozeer hebben zij de inspirerende contacten onderling gemist. 

Het besluit tot heropening ging niet zonder de nodige kopzorgen. Een aantal van de taalvrijwilligers, evenals enkele deelnemers behoren tot de groep met een verhoogd risico. Om die reden rekent het Taalcafé er dan ook op dat zoveel mogelijk vrijwilligers en deelnemers zich hebben laten vaccineren. “Uiteraard willen we niemand buitensluiten maar we voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van alle bezoekers. Dankzij de grote ruimte in de bibliotheek waar we elke vrijdagmorgen over mogen beschikken, kunnen we voldoen aan de RIVM-voorwaarden en 1,5 m afstand bewaren, zo nodig worden er mondkapjes gedragen”, laat de organisatie weten.

Wat en voor wie is het Taalcafé?
In oktober 2016 is het Taalcafé met een enthousiaste groep vrijwilligers en deelnemers gestart in de ruimtes die door ‘Licht’ aan de Dijkstraat ter beschikking werden gesteld. Directe aanleiding was toen de relatief grote stroom vluchtelingen die als gevolg van de oorlog in Syrië in het dorp was komen wonen. Eerder al hadden medewerkers van ‘Licht’ ervaren dat veel nieuwe Nederlanders na hun inburgering in een isolement dreigden te raken. Om die reden wilden ze een ontmoetingsplaats bieden aan zowel nieuwe als van oudsher Nederlanders.

Tot de doelen van het Taalcafé horen het bieden van gezelligheid aan en het versterken van contacten tussen de deelnemers en het helpen verbeteren van de Nederlandse taal, zodat nieuwe Nederlanders zich gemakkelijker in onze samenleving kunnen bewegen. Na de beginfase waarin vrijwilligers alles wat ze te bieden hadden als het ware uit de tenen haalden, werd het Taalhuis ontdekt. De plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven en omgaan met de computer. Sindsdien wordt het Taalcafé ondersteund door de medewerkers van het Taalhuis, onder andere met een korte cursus voor startende vrijwilligers en wordt gebruik gemaakt van beschikbaar lesmateriaal. Dit maakte het werken heel wat gemakkelijker. Met de verhuizing van het Taalcafé naar de bibliotheek waar het Taalhuis Oost-Achterhoek een onderdeel van is, wordt de samenwerking nog meer versterkt.

Minstens zo belangrijk als de taalactiviteiten, is in de praktijk de gezelligheid die binnen het Taalcafé ervaren wordt. Dat bleek in de loop van de tijd van grote waarde voor zowel de vrijwilligers als de deelnemers. “Zo snijdt het mes aan twee kanten. Vrijwilligers ervaren veel plezier aan hun zinvolle inbreng tijdens de bijeenkomsten en deelnemers worden geholpen zich thuis te voelen in ons dorp waar ze veelal door tragische omstandigheden terecht zijn gekomen.”

Behalve de wekelijkse bijeenkomsten op vrijdagmorgen, zijn er ook verschillende activiteiten alsmede excursies tijdens schoolvakanties. Dan zijn ook de kinderen van zowel deelnemers als vrijwilligers welkom.

Nieuwsgierig geworden?
Op 3 september gaat het Taalcafé dus weer van start. Door verhuizing, werk of gezondheid hebben meerdere vrijwilligers afscheid moeten nemen. De van oudsher Nederlanders die leuk vrijwilligerswerk zoeken en nieuwsgierig zijn of het Taalcafé bij hen past, zijn van harte welkom om kennis te maken. En uiteraard zijn ook nieuwe deelnemers welkom.
Meer informatie? E-mail: info@taalcafeoostgelre.nl. Telefoonnummer: tot 9 september Margo Molenaar, 06-22277564, daarna Ton Bouchier, 06-40754597.