Op het erf aan de Lindeboomweg 26a wordt mogelijk een woondroebel gerealiseerd. Foto: Kyra Broshuis

Op het erf aan de Lindeboomweg 26a wordt mogelijk een woondroebel gerealiseerd. Foto: Kyra Broshuis 

Woondroebel aan Lindeboomweg in Harreveld

Economie

Tien nieuwe woningen op de planning

Door Kyra Broshuis

HARREVELD - In de gemeente Oost Gelre is het mogelijk om woondroebels te realiseren op voormalige boerenerven. Het idee van landschappelijke woondroebels is geïnspireerd op het principe van ‘knooperven’, waar vooral aan de rand van dorpen in Overijssel erven met vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing zijn getransformeerd. Een woondroebel betreft bij voorkeur twee of meerdere voormalige boerenerven op het platteland waar bedrijfsgebouwen gesloopt zijn en er ruimte is vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. Een woondroebel heeft een gezamenlijk erf waar wandel- en fietspaden starten en/of langskomen. Bewoners dragen zorg voor het gezamenlijk erf en de landschapsstructuren en routes rondom het erf.

Sloop varkensstallen
In Harreveld kan een dergelijke droebel worden gevormd aan de Lindeboomweg 26a; de gemeente wil daar aan meewerken. De agrarisch ondernemer wil op die plek stoppen met zijn varkenshouderij. Op dit moment worden daar ruim 500 fokzeugen en bijbehorende biggen en opfokzeugen gehouden. Op het perceel staat een complex van varkensstallen en een dubbele bedrijfswoning. Het ingediende principeverzoek wordt samengetrokken met het nabijgelegen Aagtemanweg 9. Hier is tevens een varkenshouderij in bedrijf. Door gebruik te maken van het woondroebelbeleid wil de initiatiefnemer aan de Lindeboomweg 26a in samenwerking met de eigenaar van Aagtemanweg 9 de bedrijfsgebouwen slopen en hiervoor woningen realiseren.

Van starters- tot vrijstaande woningen
Het plan is om in totaal 4.182 m² bebouwing te slopen. Volgens het woondroebelbeleid kunnen er dan maximaal 13 nieuwe woningen worden gebouwd. In overleg met de gemeente is het aantal te realiseren woningen teruggebracht naar 10 stuks, bestaande uit 4 starterswoningen (rijtjeswoningen), 2 twee-onderéénkapwoningen (vier eenheden) en twee vrijstaande woningen. Alle woningen zullen worden gerealiseerd op het perceel aan de Lindeboomweg 26a. “Hierdoor wordt één erf gecreëerd naar het idee van een woondroebel”, licht wethouder Jos Hoenderboom toe. “De huidige bedrijfswoningen worden in stand gehouden. We hebben met de verzoeker gesproken over een verdeling met meer starterswoningen maar om het plaatje financieel rendabel te maken, zou het totaal aantal woningen omhoog moeten. Dat past niet binnen het idee van een woondroebel en is bovendien landschappelijk niet gewenst.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna