Homeflex wil een bedrijvenhotel bouwen bij de ingang van Laarberg aan Redoute. Nabijgelegen bedrijven maken bezwaar.

Homeflex wil een bedrijvenhotel bouwen bij de ingang van Laarberg aan Redoute. Nabijgelegen bedrijven maken bezwaar.

Kyra Broshuis

Ondernemers maken bezwaar tegen bedrijvenhotel voor hun deur

Economie

Vijf bedrijven op Laarberg nemen advocaat in de arm

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Ondernemers op bedrijventerrein Laarberg zijn bezorgd over de mogelijke komst van een bedrijvenhotel aldaar. In een gezamenlijk brief van een advocatenkantoor uiten vijf ondernemers hun zorgen. Het bedrijf Homeflex heeft ondernemers op Laarberg gevraagd deel te nemen aan een klankbordgroep. Homeflex ontwikkelt huisvesting voor arbeidsmigranten. 

Niet bij de entree
Het advocatenkantoor heeft een brief gestuurd naar de directie van Laarberg waarin staat dat het migrantenhotel pontificaal voor de vertegenwoordigde bedrijven komt te staan. ‘Daar komt nog bij dat het bestemmingsplan de bouw van een migrantenhotel en de vestiging op die kavel verbiedt’, zo schrijft het advocatenkantoor. In de brief staat verder dat de cliënten zich wel voor kunnen stellen dat het wenselijk is om ‘deze groep werknemers nabij, of misschiens zelfs wel op, het bedrijventerrein te huisvesten’. Zij kunnen zich echter niet verplaatsen in de gedachte dat die huisvesting gerealiseerd moet worden op net die ene kavel die precies in de entree naar De Laarberg ligt.’ De brief vermeld ook dat de cliënten vrezen dat het verdienmodel van de ontwikkelaar mede gericht is op het huisvesten van spoedzoekers zoals vluchtelingen, starters op de woningmarkt en mensen met een sociaal zwakke achtergrond.’

Planschade
Het advocatenkantoor waarschuwt in de brief dat een bedrijvenhotel op die locatie zal leiden tot planschade en dat dat op de gemeente verhaald zal worden. Ook zullen de cliënten in elk geval niet deelnemen aan de klankbordgroep. De bedrijven willen graag in gesprek met de directie van Laarberg. Paul Wallerbos van OLW wil van het college weten hoe het staat met het migrantenhotel. Ook vraagt hij naar de investeerders en bedrijven/uitzendbureaus die er achter zitten. “En wat vindt u als college van de bezwaren die de vijf ondernemers maken?”, zo vraagt Wallerbos.

Geen concreet plan 
Laarberg gaat het concept, als dat voldoende ver is uitgewerkt, middels een principeverzoek voorleggen aan de gemeente. Dat zegt wethouder Bart Porskamp. “In de brief wordt gesproken over een migrantenhotel in plaats van een bedrijvenhotel, dat is een wezenlijk verschil. Het gaat om een bedrijvenhotel dat niet alleen gebruikt kan worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar ook bijvoorbeeld stagiaires en andere werknemers van bedrijven die tijdelijk in de regio willen verblijven. We willen dit regionaal aanpakken en er wordt een projectleider aangesteld die uniform beleidskader moet opstellen en initiatieven moet aanjagen.” 

De gemeente is overigens al eerder met een partij in gesprek geweest maar dat is in de voorfase gesneuveld. Het ging daarbij om de locatie Diny’s Dansschool aan de Buitenschans. “Daar zit inmiddels een andere eigenaar op met andere plannen”, zo zegt de wethouder. Het college heeft een uitnodiging gekregen zitting te nemen in de klankbordgroep maar vindt dat niet tot het takenpakket behoren. “Wij gaan ook pas positie innemen als er een concreet initiatief is. Pas dan bekijken we of we überhaupt mee willen werken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna