In Groenlo is een tekort aan stallingsruimte voor de fietsen van de terrasbezoekers. Foto: Kyra Broshuis

In Groenlo is een tekort aan stallingsruimte voor de fietsen van de terrasbezoekers. Foto: Kyra Broshuis

De ruimere terrassen blijven!

Economie

OOST GELRE - Er komt blijvend meer ruimte voor de terrassen. De gemeente Oost Gelre wil het beleid uit het coronatijdperk voortzetten. In die periode mochten de terrassen onder bepaalde voorwaarden uitgebreid worden vanwege de anderhalve meter onderlinge afstand die aangehouden moest worden. Het horecabestuur heeft de gemeente gevraagd die verruiming voort te zetten. 

Door Kyra Broshuis

Een doelmatig en veilig gebruik van de openbare ruimte, een levendig centrum dat ondernemers kansen biedt en een goed woon- en leefklimaat. Dat zijn voor de gemeente de belangrijkste redenen om een nieuw terrassenbeleid te voeren. “De pilot tijdens de coronaperiode is goed verlopen”, zegt burgemeester Annette Bronsvoort. “De ruimer opgestelde terrassen hebben goed gewerkt voor zowel de ondernemer als de omgeving. We hebben geen klachten ontvangen van overlast of over verkeersonveilige situaties.” Het nieuwe terrassenbeleid geeft ruimte om zowel aansluitend aan het horecabedrijf een terras op te stellen als ook voor naastgelegen panden en tegenover het bedrijf. Dit wel als de situatie het toelaat en ‘de buren’ hiermee instemmen.

Geen winterterrassen
Het gemeentelijk klimaat- en energiebeleid stelt geen regels over het gebruik van terrasverwarming. De horeca heeft aangegeven dat het terrassenseizoen loopt van 1 maart tot 1 november. “Dit betekent dat we geen winterterrassen hebben. Dit is ook opgenomen in het nieuwe terrassenbeleid. Het feit dat er in de winter geen terrassen zijn en dus ook geen terrasverwarming aan staat is gunstig voor het energieverbruik”, zegt Bronsvoort. Het ontwerp-terrassenbeleid is samen met een afvaardiging van de horeca opgesteld. De horeca heeft gevraagd om de maand mei toe te voegen aan het zomerrooster zodat in de weekenden in deze maand de terrassen tot 01.00 uur gebruikt kunnen worden. Hiertegen bestaat geen bezwaar.

Fietsen
Het is wel zo dat er in Groenlo een tekort aan stallingsruimte is voor fietsers die op de terrassen willen plaatsnemen. Door de ruimere opstelling van de terrassen is er minder ruimte voor overig verkeer. Daarbij komt dat terrasbezoekers, door het ontbreken van dichtbijgelegen fietsenstallingen de fietsen aan de randen van de terrassen op de Markt stallen. Binnen het project ‘vergroening Beltrumsestraat-Kerkhofsteeg’ wordt gezocht naar mogelijkheden om extra stallingsplekken voor fietsen te creëren. Mogelijk dat dit project rond de zomer tot uitvoering komt.

Evenementen gaan voor terrassen
Het beleidsuitgangspunt is en blijft dat, als de terrasruimte nodig is voor het houden van een evenement, het terras opgeruimd moet worden. De horeca heeft extra aandacht gevraagd voor de voorbereidingen op evenementen. Een goede omgevingsdialoog is daarbij cruciaal. “We hebben daarom opgenomen dat de organisator bij de gemeente moet aantonen met welke terrashouders afspraken zijn en wat deze afspraken precies inhouden.” De raad heeft eerder al besloten om vanuit energie-armoedebestrijding in 2023 geen precario (de belasting die een gemeente mag heffen voor het gebruik van gemeentegrond. Dat geldt bijvoorbeeld voor het terras van een café, kb) door te belasten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Elna