Ceciel Hummelink in haar achtertuin met op de achtergrond de Zieuwentse Werenfriduskerk. Foto: Annekée Cuppers

Ceciel Hummelink in haar achtertuin met op de achtergrond de Zieuwentse Werenfriduskerk. Foto: Annekée Cuppers

‘Zonder de kerk zou ik verdwalen, letterlijk en figuurlijk’

Religie

ZIEUWENT - Niet alleen vanwege de immense afmetingen ten opzichte van het kleine dorp of de prachtige inrichting heeft de Werenfriduskerk in Zieuwent de bijnaam ‘Kathedraal van de Achterhoek’. Bijzonder is ook dat het gebouw 125 jaar geleden door de inwoners eigenhandig is gebouwd en medegefinancierd. Als eerbetoon aan de Zieuwentenaren van toen staan er daarom in dit jubileumjaar diverse activiteiten in het kerkdorp op stapel waaronder een bijzondere expositie in de kerk.

Door Annekée Cuppers

De expositie komt uit de koker van Ceciel Hummelink die door de Beheerscommissie van de kerk werd gevraagd eens met ideeën te komen omtrent de jubileumviering. Ceciel vertelt: “Jullie moeten mij toch niet hebben, dacht ik, want ik heb helemaal niks met het geloof. Maar men bleek juist op zoek te zijn naar mensen buiten de eigen kring om zo weer een andere invalshoek te krijgen. Mensen die iets hebben met het kerkgebouw en daarbij zijn ze bij mij wel aan het juiste adres want die kerk, die is zo prachtig! Al van verre zie je de toren boven de skyline van Zieuwent uitsteken. Ons dorp zonder de Werenfridus? Ik kan het mij gewoon niet voorstellen. Ik zou verdwalen zonder de kerk, letterlijk en figuurlijk.’

Ceciel ging de uitdaging aan en kwam op het idee van een tentoonstelling bestaande uit kunstwerken die iets uitbeelden van de kerk. “Dat kan een detail zijn, bijvoorbeeld een glas-in-loodraam of een deurklink, of van de kerk als geheel. Lokaal hebben we creatievelingen opgeroepen om een werk te maken voor deze jubileumexpositie. Tot dusver hebben zich al twintig deelnemers ingeschreven, tien uit het dorp en tien van daarbuiten. In de vorm van het kunstwerk zijn zij geheel vrij. Tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen, een ruimtelijk werk, misschien iets met textiel? Abstract of realistisch, dat is aan de maker. Ik laat me graag verrassen.” 

‘Over het
geloof wordt
verschillend
gedacht maar
zonder het
geloof was
deze kerk er
nooit geweest’


Respectvol
Eén restrictie kent de expositie echter wel. “We vieren dit jaar 125 jaar Werenfriduskerk en met de expositie willen we de Zieuwentenaren van toen, die met hun blote handen in een ongekend tijdsbestek van 15 maanden dit prachtige gebouw hebben neergezet, een waardig eerbetoon geven. Het is dus niet de bedoeling tegen de Rooms-Katholieke kerk of het geloof aan te trappen. Hoewel de kerkgangers van nu al veel losser met het geloof omgaan dan vroeger, willen we niemand voor het hoofd stoten.”

Oproep naar de kinderen
Ceciel is blij met het tot nu toe al grote aantal creatievelingen dat zich voor de expositie heeft aangemeld. Een doelgroep die zij nog graag langs deze weg wil aanspreken zijn de kinderen. “Via de school zijn kinderen al geattendeerd op de expositie maar we hebben bewust niet gevraagd om een gezamenlijk project. Het moet vanuit de kinderen zelf komen maar we hopen natuurlijk dat ook zij deel gaan uitmaken van de expositie en thuis aan de slag gaan met tekeningen, klei, stof, lego of wat dan ook.”

Zeer divers
De expositie van de werken start op zondag 27 oktober en duurt een maand. “Onder de creatievelingen zitten zowel professionals als hobbyisten met daaronder keramisten, bloemschikkers, houtbewerkers, prijswinnende kunstenaars, een postermaker, houtbranders. Kortom, het belooft een zeer diverse expositie te worden, ik verheug me er al enorm op. Bezoekers kunnen straks ook stemmen op het werk dat zij het allermooist vinden. Dat werk kan dan, mits de maker daarmee akkoord gaat, een vaste plek krijgen in de kerk.”

Met de actie
‘Make a Wish’
nadenken over
de toekomst
van dit
gebouw


Activiteiten
Naast de expositie zullen er in de loop van de zomer nog meer activiteiten rondom de viering van 125 jaar Werenfriduskerk gaan plaatsvinden. Deze worden weer door de andere commissieleden georganiseerd. “Er staat nog veel te gebeuren hier in Zieuwent. Denk aan een openluchtdienst in de Groene Kathedraal aan de Rouwhorsterdijk, een fietstocht, een muzikaal optreden voor de jeugd op het kerkplein. De details hiervan moeten nog nader worden uitgewerkt en zullen we op een later tijdstip communiceren.”

De officiële opening van de expositie over 125 jaar Werenfriduskerk vindt plaats op zondag 27 oktober aanstaande. De opening wordt voorafgegaan door een brunch in de kerk waarbij ook de deelnemende creatievelingen zijn uitgenodigd. Te zijner tijd volgt hierover nadere berichtgeving in deze krant. Opgeven voor deelname aan de expositie kan nog door te mailen naar 125jaartentoonstelling@gmail.com waarna meer informatie volgt.

Make a wish
In de afgelopen jaren werden steeds meer kerken in Oost Gelre aan de eredienst onttrokken. Hoewel daar in Zieuwent concreet nog geen sprake van is, is het volgens Ceciel een goed idee om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. Hiervoor is een ludieke actie bedacht; Make a wish.

“De Werenfridus beschikt over een werkelijk prachtige akoestiek en, naast het bieden van geloofsbeleving, ligt het organiseren van (nog meer) concerten en andere optredens dan ook voor de hand. Maar wat zou je nog meer kunnen of willen doen in of rond de kerk? Toen ik jonger was leek het me altijd geweldig om vanaf het koor te abseilen naar de grond. Maar je zou ook een wedstrijdje kunnen houden wie een papieren vliegtuigje het verst weet te gooien. Of misschien wil je wel een lied zingen vanaf de preekstoel? Een lichtshow organiseren of op je rug liggend naar boven kijken? Kortom, make a wish en laat het ons weten. Medio herfstvakantie proberen we dan in één weekend zoveel mogelijk wensen uit te laten komen.”

Insturen van de wensen kan tot maandag 1 juli op het mailadres 125jaartentoonstelling@gmail.com. “De kerk staat er en om hem voor de toekomst te behouden, moeten we er iets mee. Uiteraard vragen we ook hier weer om ideeën in te sturen met een respectvolle benadering van het geloof. Dat daar in de maatschappij verschillend over gedacht wordt, is begrijpelijk maar zonder dat geloof, was ook deze prachtige kerk er niet geweest. Daar mogen we soms best even bij stilstaan”, besluit Ceciel.

Bij de uitvoering van de expositie en Make a wish krijgt Ceciel hulp van de overige leden van de commissie die uit circa 8 personen bestaat.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant