Drie van de 14 kruiswegstaties op het kerkhof bij de H. Agathakerk. Foto: Beheercommissie H. Agatha Harreveld
Drie van de 14 kruiswegstaties op het kerkhof bij de H. Agathakerk. Foto: Beheercommissie H. Agatha Harreveld

Openlucht-kruisweg in Harreveld

Religie

HARREVELD - Mits het weer meewerkt vindt op vrijdag 29 maart om 15.00 uur de Kruisweg in Harreveld plaats in de openlucht. Volgend op eerdere successen organiseren de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde ook dit jaar weer de bekende Kruisweg langs de prachtige kruiswegstaties op het kerkhof achter de St. Agathakerk in Harreveld. Het lijdensverhaal van Christus wordt, in woord en gezang, tot leven gebracht door voorganger, lectoren, acolieten en koorzangers uit de drie dorpen.

“De Kruisweg biedt, op beeldende wijze, een nabootsing van de lijdensweg die Jezus heeft ondergaan vanaf het gerechtsgebouw tot aan Zijn begrafenis. Veertien kruiswegstaties verbeelden aldus de belangrijkste gebeurtenissen van die lijdensweg. Bij iedere statie staan we stil bij het lijden van Christus en plaatsen het verhaal in deze tijd, denkend aan hen die zich op dit moment in soortgelijke situaties bevinden. We bidden voor alle mensen die momenteel een eigen kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van leed in onze wereld van vandaag”, zo licht de organisatie toe.

Het Meester Nijsplein, naast de kerk, biedt ruime parkeergelegenheid. De Kruisweg is goed begaanbaar per rollator en er wordt gezorgd voor enkele zitplaatsen. Bij regen wijkt de organisatie uit naar de bijzondere wand-geschilderde Kruisweg in de St. Agathakerk. “We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere Kruisweg op Goede Vrijdag. Na afloop is er gelegenheid elkaar nader te ontmoeten met koffie en thee in de fraai onderhouden pastorietuin (bij slecht weer in de kerk).”

Over de kruiswegstaties
De kruiswegstaties in Harreveld zijn, voor zover bekend, oorspronkelijk rond 1700 vervaardigd en stonden in een Duitse kerk. Bijna twee eeuwen later zijn de beeldwerken naar Harreveld overgebracht en in 1893 dienst gaan doen in de toen gebouwde kapel van het voormalige kasteel (later internaat). Na een grondige restauratie staan ze sinds zomer 2016 in de, speciaal hiervoor gebouwde, statiemuur op het kerkhof van Harreveld en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant